یادها و ماندگارها، برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا مرجانه امانىو باران رودآذین : این هفته ١٠ بهمن ماه ١۴٠٠ در بزرگداشت نویسندگان، شاعران ، هنرمندان و سیاستمداران

https://www.radiofarhang.nu/wp-content/uploads/2022/01/20220130yadhavamandegarha.mp3?_=1

با درود و سپاس به شنوندگان گرامى رادیو فرهنگ ، پیش از اینکه برنامه یادها و ماندگارهاى این هفته را به آگاهى دوستان برسانیم خاطر نشان کنیم که هدف از تهیه و اجراى این برنامه بزرگداشت نام و یاد کسانى  میباشد که در عرصه ادب ، هنر، فرهنگ و سیاست  ایران تاثیر گذار و صاحب نام و اندیشه بوده اند ، با توجه به زمان محدود رادیو تلاش داریم که بسیار کوتاه در مورد این بزرگان سخن بگوییم و به شکل کاملتر در مورد آثار و زندگى آنها میتوانید به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس Radiofarhang.nu مراجعه بفرمایید.  برنامه یادها و ماندگارها هرهفته در گرامیداشت بزرگان عرصه ادب، فرهنگ، تاریخ و سیاست اجرا میشود ، این هفته از مرجانه امانى و باران رود آذین  خواهیم شنید در گرامیداشت یاد: معینى کرمانشاهى، پرویز یاحقى، محمدعلى فردین، پرویز فنى زاده ، پوران خواننده، عباس زیاب خویى، و شادباش زادروز استاد گلپا ، داریوش و علیرضا قربانى ، همچنین در این برنامه بمناسبت زادروز فریدون فروغى ترانه ” من نمازم ترا هر روز دیدنه” را به یاد وى پخش  میکنیم  و در گرامیداشت یاد حمید مصدق، بزرگ علوى و تقى ارانى در این برنامه بارى گرفتیم از ناصر زراعتى  نویسنده ، سعید اوحدى دو سروده از استاد معینى کرمانشاهى را از مجموعه شعر ” اى شمعها بسوزید” را دکلمه کرده اند ،  در این برنامه  شرح کوتاهى از زندگى پربار آنها به آگاهى شنوندگان رادیو فرهنگ میرسانند ، توجه دوستان گرامى را به شنیدن این برنامه جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × دو =