صدور حکم هشت سال زندگی در تبعید برای سید محمد حسینی زندانی سیاسی اهل نقده

 یک زندانی سیاسی اهل نقده که چندی پیش حکم چهل سال حبس وی توسط دیوان عالی نقض شده بود، به تبعید به شهر هریس واقع در نزدیکی تبریز محکوم گردید.

بر اساس گزارش رسیده، طی روزهای گذشته، سید محمد حسینی، زندانی سیاسی اهل نقده که پیشتر به ۴۰ سال حبس محکوم و این حکم توسط دیوان عالی نقض شده بود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ۸ سال زندگی در تبعید به شهرستان هریس واقع در نزدیکی تبریز محکوم شده است.

هه‌نگاو مطلع شده است که سید محمد همچنان در زندان مرکزی نقده محبوس است و آزاد نشده است، اما قرار است که در آینده‌ای نزدیک آزاد و به شهرستان هریس تبعید شود.

سید محمد حسینی خرداد ماه امسال (می) توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان مرکزی ارومیه محکوم شده بود.

این حکم آذر ماه امسال به دلیل نقض تحقیقات توسط دیوان عالی نقض و جهت رسیدگی دوباره به دادگاه صادر‌کننده حکم یعنی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع داده شد.

سید محمد حسینی پیشتر عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە و روز سەشنبه ١٩ دی ١٣٩۶ (٩ ژانویەی ٢٠١٨) پس از جدا شدن از این حزب و گرفتن امان نامە، بە نقدە بازگشتە بود.

 پیشتر  گزارش دادە بودیم کە، سید محمد حسینی علی رغم گرفتن امان نامە پس از بازگشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از آن زمان بدون آنکە از حق مرخصی برخوردار باشد در زندان مرکزی نقدە محبوس می‌باشد.

بهار سال گذشته مسئولین زندان نقدە برای آزادی موقت وی درخواست وثیقە سنگین ١٠ میلیارد تومانی کردە بودند کە بە دلیل عدم توانایی مالی خانوادە حسینی برای تامین مبلغ درخواستی، این زندانی سیاسی حتی در زمانی هم کە بیشتر زندانی‌ها بە دلیل شیوع کرونا بە مرخصی اعزام شدند، از حق مرخصی محروم بود.

هه نگاو

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 2 =