یادها و ماندگارها ، برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا باران رودآذین ، سعید اوحدى ١۵ اسفندماه ١۴٠٠ در بزرگداشت نویسندگان، شاعران ، هنرمندان و سیاستمداران

این هفته در پانزدهمین  روز از ماه اسفند ١۴٠٠ از ناصر زراعتى ، سعید اوحدى و باران رود آذین  خواهیم شنید در گرامیداشت یاد: دکتر محمد مصدق، جلال دوالفنون، احمد کسروى، ایرج افشار،سیمین دانشور، حسین قوامى، بهروز وثوقى ، مجید انتظامى و احمد عبادى. در این برنامه ” سعید اوحدى” شرح کوتاهى از زندگى پربار آنها به آگاهى شنوندگان رادیو فرهنگ میرسانند و در ادامه برنامه امروز” ناصر زراعتى ” نویسنده در گرامیداشت یاد سیمین دانشور با شنوندگان رادیو فرهنگ  سخن خواهند گفت و همچنین دکلمه سروده باران  از فریدون مشیرى را که بانو باران رود آذین آنرا اجرا کرده اند را خواهیم شنید ، توجه شما را به شنیدن برنامه این هفته یادها و ماندگارها جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفت + ده =