فراخوان آکسیون اعتراضی در مرکز شهر گوتنبرگ

باید مزدوران و پادوهای رژیم فاشیست اسلامی ایران را از کرده خود پشیمان کرد.
انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ به همراه همه انسان های آزادیخواه در خارج کشور نه تنها عمل شنیع و بی شرمانه مزدوران را در روز سیزدهم فروردین در پارک شهر (سلوت سکوگن) گوتنبرگ قویا محکوم میکنیم و در حد توان خویش اطلاع رسانی خواهیم نمود و در دفاع از انسانیت دکتر یونس کهوری ، مبارز شریف و آزادیخواه در کنار او خواهیم ایستاد
دست در دست هم در مقابل این موج جدید ارعاب با افشای تعرض رژیم، با دفاع از آزادی های سیاسی و با محکم کردن صف اتحاد و مبارزه ما پناهجویان و پناهندگان علیه رژیم ضد انسان و ازادی ستیز خواهیم ایستاد.جمهوری اسلامی در ترس از شماست که به فعالین و شخصیتهای خوشنام هچون دکتر یونس کهوری یورش میبرد. برای دفاع از امنیت خود باید متحد شد. باید با قدرت خود امنیت خود را تامین کنیم و در مقابل هر جمع و دارودسته اوباشی با اتکا به نیروی خود بایستیم و مقابله کنیم
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ اعلام میکند که اجازه فعالیت عناصر مزدور جمهوری اسلامی، در لباس نگهبان را به هیچ جریان و عنصری نخواهد داد و در منزوی، طرد و افشا کردن عناصری مانند امیر رضا دوست پسر اصغر رضا دوست از اعضای انجمن اسلامی بی بنیاد و نام و نشان ، دست همه فعالین سیاسی و مردم آزادیخواه در خارج کشور را می فشارد. ما همه سازمانها، احزاب، نهادها و همه انسانهای مترقی و آزادیخواه و برابری طلب را مستقل از نزدیکی ها و دوریهای سیاسی و سازمانی فرا مى خواند و به حمایت و همبستگی برخیزیم. ما همه مردم انسان دوست دعوت میکنیم در این اکسیون اعتراضی همراه ما و در کنار ما باشند. باید اوباش جمهوری اسلامی بدانند که دست درازی به هر یک نفر از همرزمان ما، با موجی از گسترش اعتراضات روبرو خواهد شد
زمان: روز شنبه نهم آوریل ساعت ۱۴ دو بعداظهر
مکان : برنس پارکن .
تلفن‌های تماس
امید محمدیه: ۰۷۳۵۸۲۳۳۳۴
زینب طاهری: ۰۷۲۰۴۲۴۶۶۵
محسن ایزدی آملی : ۰۷۲۰۰۲۵۰۱۴
توفیق محمدی : ۰۷۳۹۸۰۹۹۹۰
زنده باد آزادی ! زنده باد برابری!
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران!
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ\ سوئد
ششم آوریل ۲۰۲۲

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 1 =