احضار #نگار_مسعودی و #افسانه_عظیم_زاده به دادسرای انقلاب

‍نگار_مسعودی و #افسانه_عظیم_زاده به دادسرای انقلاب ناحیه ٣٣ (شهید مقدس اوین)جهت اجرای حکم احضار شدند.

افسانه عظیم زاده فعال اجتماعی و حقوق کودک و نگار مسعودی عکاس مستند اجتماعی و فعال حوزه زنان پاییز سال گذشته توسط نیروهای اطلاعات سپاه دستگیر و هر کدام چندین ماه در انفرادی بند دو الف زندان اوین تحت بازداشت و بازجویی قرار داشتند.

سرانجام نگار مسعودی به سه اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی ،فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا و افسانه عظیم زاده به دو اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه شدند.متهم ردیف یک #نگار_مسعودی در این دادگاه دو جلسه ای به تحمل ۴ سال و ٨ ماه حبس تعزیری بابت اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرداخت ٨٠ میلیون تومن بابت تشویق به فساد و فحشا و #افسانه_عظیم_زاده متهم ردیف دوم به ٢ سال حبس تعزیری بابت اقدام علیه امنیت ملی محکوم شدند.در نهایت با استناد به بند ب ماده ۶ قانون مصوبه هیئت وزیران مورخ ١٣٩٩/١٢/٢۵ حبس قابل اجرا را مناسب ندانسته و هر دو متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه + دو =