آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در یک‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۴ اپریل ۲۰۱۶

با درودى به گرماى خورشید و به بلنداى آسمان و هنگامتان با شادى و خجستگى باد؛ رادیو فرهنگ در پنجمین روز از ماه اردیبهشت همراه می‌باشد چون هر یک‌شنبه مهرشید ایرانى در کنار شما دوستان گرامى با برنامه‌هاى گوناگون و متنوع از جمله؛

با آقاى پرویز مریخى برنامه اولد سانگس پیش خواهیم برد و براى نخستین بار ترانه‌اى که به تازگى اجرا کرده و خوانده‌اند از رادیو فرهنگ پخش می‌شود، گفتگوهاى سیاسى این هفته نخست با بانو گلرخ ابراهیمى ایرایى فعال مدنى که به شش سال زندان محکوم گردیده‌اند و در مورد روند ناعادلانه دادرسى خود و همسرشان آرش صادقى و دو فعال مدنى دیگر نوید کامران و بهنام موسیوند سخن خواهند گفت.

گفتگوى دیگر این هفته از رادیو فرهنگ با خانم شعله پاکروان هنرمند با سابقه تئاتر و مادر زنده‌یاد ریحانه جبارى در مورد نه به اعدام و نه به زندان می‌باشد، پیام مادران صلح دادخواه برنامه‌اى ویژه از بانو مهناز باقرى فعال جنبش زنان از دیگر برنامه امروز رادیو می‌باشد و چون هر یک‌شنبه اخبار جنبش کارگرى و خیزش‌هاى مردمى را همراه هستیم با آقاى منصور اسانلو فعال جنبش سندیکایى و حقوق بشرى.

یادها و ماندگارهاى این هفته از بانو رفعت و چند بزرگداشت و گرامیداشت از جمله؛ بزرگداشت روز سعدى، یادى از ملک‌الشعرا بهار در شصت و پنجمین سال درگذشت او در ادامه به مناسبت سى و پنجمین سال درگذشت سهراب سپهرى یادى از این شاعر و نقاش خواهیم داشت، برنامه جهان در هفته‌اى گذشت از مفسر سیاسى آقاى فرهنگ طاولى را خواهیم شنید.

و در ادامه شاهنامه و گرانمایگان سخنور که در برنامه امروز بخش هفتم بهمن‌نامه از ایرانشاه ابى الخیر را با سعید اوحدى همراه خواهیم بود و آن گاه اخبار زندانیان سیاسى از بانو رفعت و سعید اوحدى را پى خواهیم گرفت.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفت + ده =