قرار بازداشت رضا شهابی تمدید شد

قرار بازداشت رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که ۲۲اردیبهشت  ماه توسط عوامل اطلاعاتی درمنزلش بازداشت شده بود برای یک ماه دیگر تمدید گردید.

درپیگیری امروز ۲۲خرداد ماه ربابه رضایی همسر رضا شهابی که به دادسرای اوین مراجعه کرده است ، به ایشان گفته اند تحقیقات تمام نشده است و قرار بازداشت یک ماه دیگر تمدید شده است .

رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد میباشد که  تمامی  فعالیت هایش در دو دهه اخیر مربوط به حقوق کارگران و رانندگان شرکت واحد بوده و به دلیل این فعالیت های سندیکایی،  سالهاست از کارش اخراج گردیده و همچنان علیرغم تمام فشارها و تهدیدها و تحمل سالها زندان ، همچنان دست از فعالیت و دفاع از حقوق کارگران وهمکارانش برنداشته است و مورد خشم وغضب عوامل امنیتی قرار گرفته است.

  با پرونده سازی جدیدی که از سوی وزرات اطلاعات  به اتهامات واهی  انجام گرفته،  مجددا بازداشت و همچنان با تمدید قراربازداشت یکماهه از سوی بازپرسی دادسرای زندان اوین دربند ۲۰۹ زندان اوین محبوس میباشد.

رضا شهابی از نظر جسمانی دارای بیماری های زمینیه میباشد و فشارخونش دائما بروی شانزده تا هجده نوسان دارد و بطور مرتب نیمه چپ بدنش وصورتش بی حس میشود.

 مشکل حاد کلیه دارد و شرایط زندان برایش بسیار خطرناک میباشد .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × پنج =