گزارش هفتگى نقض حقوق بشر در ایران ، تهیه و اجرا مهوش رشیدى بیرگانى فعال سیاسى

مهوش رشیدى بیرگانى فعال سیاسى و سخنگوى انجمن پناهندگان ایرانى گوتنبرگ سوئد امروز یکشنبه ١١ تیرماه ١۴٠١ گزارش هفتگى  نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را تهیه و اجرا نموده اند ، در این گزارش بیشتر آشنا میشویم ازعدم دسترسى به موازین بین المللى و خواسته هاى انسانى در حکومت اسلامى و سرکوب بیرحمانه و خشونت آمیز جنبش هاى مردمى همراه با اعدام هاى بیرحمانه که نسبت به جمعیت ،  حکومت جهل ، جنون و جنایت اسلامى بالاترین جایگاه سرانه اعدام ها را در جهان دارا میباشد  ، توجه شنوندگان را به شنیدن این بخش از برنامه هاى رادیو فرهنگ گوتنبرگ جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هشت − 5 =