ممانعت از انتقال اسماعیل گرامی به بیمارستان

ممانعت اسماعیل گرامی از زدن پابند ودستبند در حین انتقال به بیمارستان  ، باعث متوقف شدن ادامه درمان این بازنشسته بیمار زندانی شد.

با وجود اینکه شرایط بیماری اسماعیل گرامی در زندان به حدی حاد شده،  که شب گذشته بصورت اضطراری قصد انتقال ایشان را  به بیمارستان لقمان الدوله اعزام داشتند  اما به دلیل ممانعت از زدن دستبد و پابند با همان حال ایشان را به قرنطینه زندان  برمی گردانند.

اسماعیل گرامی بازنشسته زندانی که در زندان اوین به بیماری کرونا مبتلا شده است .

با توجه به سابقه بیماری صرع دچار تشنج شده  و به علت عوارض ناشی از کرونا و تشنج  ،  سیستم حرکتی و اعصاب ایشان دچار اختلال شده بطوری که تعادلش را از دست داده وطبق تجویز پزشک زندان باید برای درمان تکمیلی و بررسی بیشتر  به فوریت به بیمارستان منتقل شود،.

اما به دلیل اینکه آقای گرامی  از زدن  دستبند و پابند خوداری کرده اند ، انتقال نامبرده به مراکز درمانی صورت نگرفته و با همان شرایط وخیم جسمانی به قرنطینه زندان بازگردانده شده است.

زدن دستبند و پا بند به بیماری که درچنین شرایط است می تواند موجب تشدید وضیعت او شود و باعث اضطراب و استرس شدید بیمار میگردد و  حتی برای بیماری که در رحال حاضر وضیعت عمومی پایدار ندارد میتواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد .

متاسفانه با توجه به نیاز جدی و وفوری به درمان مسئولین زندان از ادامه درمان این زندانی ۶۷ساله بیمار خوداری کرده اند .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دوازده − سه =