گزارشى از شرایط زرتشت احمدى راغب زندانى سیاسى و سایر همبندانش

امروز جمعه ۲۸مرداد زرتشت احمدی راغب مدافع حقوق بشرو زندانی سیاسی ‌اعلام کرد پس ازاینکه شنبه ۲۲مرداد همراه با امضا کنندگان بیانیه حمایت از ازادی ناهید شیربیشه مادر دادخواه زنده یاد پویا بختیاری به سلول انفرادی منتقل شدند و در آنجا  دست به اعتصاب غذاى کامل زدند این فعال مدنی گفت برپایه شکایتی که حفاظت اطلاعات زندان رجایی از آنها انجام داده بود،  روانه سلول هاى انفرادی گردیدند که درانجا دست به اعتصاب غذای کامل زدند ودر اعتراض به این رذالت و قانون شکنی ایستادگی خودرا در برابر ان نشان دادند و متاسفانه از همان دریچه کوچک سلول متوجه شدند که زندانی از اراک رابراى قطع چهار انگشت دستش به انجا اوردند و براى  اجرا به زندان اوین بفرستند ودراین میان دیدند‌که یکی ازمراقبان زندان به ضرب و شتم متهم جرائم عادی پرداخت که این زندانیان معترض و در اعتصاب غذاى خشک در حرکتی اعتراضی به طور ویژه درس خاصی به ان مامور مراقب و زندان بانان دادند وبااین کار اعتراض خودرا به نقض حقوق زندانی پایه مال شدن کرامت انسانی و نقض حقوق بشر نشان دادند درنهایت روز چهارشنبه این زندانیان معترض به بند۴وسالن ۱۰محل استقرار خود بازگشتند …زرتشت احمدی راغب اعلام کرد همچنان به اعتصاب غذاى اعتراضی خود در حمایت از آزادی بانو ناهید شیربیشه به عنوان نمادی از مادران دادخواه و زندانیان سیاسی ادامه خواهد داد و همچنان خواهان لغو اعدام برکناری مدیریت ناکار آمد کشور برکناری نهاد فاسد مافیای رهبری وانتخابات ازاد ..قانون اساسی نوین برپایه احساب مردم نهاد ..سندیکاهایه کارگری ،،رسانه هایه شفاف نیرومند و جامعه مدنی و سیاسی قدرتمند است تابدین وسیله به اتحاد همگانی و همدلی بتوانیم ازادی قانون عدالت دموکراسی انسانیت و اخلاق را بازهم در ایران داشته باشیم از سویه دیگر بحران گرانی و تورم حمایت حاکمان ناکار آمد از تروریست ماجراجویی هایه هسته ای و موشکی همگی در راستایه گسترش استبداد حس قدرت و ماندگاری در حکومت است که بدون تردید این روز هایه سخت را نیز با پیروزی پشت سر خواهیم گذاشت ایران سرزمین دیرپایه فرهنگ ادب انسانیت پهلوانی دانش و خردمندی بزودی کشوری اباد خواهد بود که مردمانش به اراده ملی زندگی انسانی خواند داشت ..سپاس گذارم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 + 7 =