هزار فامیل جمهوری اسلامی برنامه‌اى از نسترن فراهانى فعال سیاسى ، بخش اول، این برنامه: معرفی کلی هزارفامیل‌‌ جمهوری اسلامی

در مجموعه برنامه‌ی هزار فامیل جمهوری اسلامی،  به‌صورت اختصار به روابط فامیلی در جمهوری اسلامی با تمرکز بر انتصابی‌بودن و نه انتخابی‌بودن عوامل جمهوری اسلامی، اشاره و به اطلاع شنوندگان خواهد رسید. این هفته و در بخش اول این گفتمان، به معرفی کلی هزارفامیل‌‌ جمهوری اسلامی  پرداخته شده‌است.  توجه شما شنوندگان گرامى را به شنیدن این بخش از برنامه جلب می‌نماییم.

گوینده: نسترن فراهانی فعال سیاسی و مدافع حقوق زنان

تنظیم و تهیه: نامی کارخانه فعال سیاسی

#هزار_فامیل_جمهوری_اسلامی

#فساد_در_جمهوری_اسلامی

#رادیو_فرهنگ

#رادیو_فرهنگ_یوتبوری

#نسترن_فراهانی

#Nastaran_Farahani

#نامی_کارخانه

#Nami_Karkhaneh

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج − سه =