گفت و شنود رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با خانم سپیده درویشی، نویسنده، پژوهشگر، فعال اجتماعی و مدرس ادبیات و زبان فارسی در ترکیه

خانم سپیده درویشی در روزهای گذشته از هدایت کنندگان تجمعات اعتراضی مردم در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه بوده اند. از ایشان دعوت کردیم تا پیرامون این تجمعات و همینطور نقش اپوزسیون خارج از کشور در جنبش آزادی خواهی ایران گفت و گویی داشته باشیم.

شما عزیزان را به شنیدن این برنامه دعوت می کنیم.

شنود رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با خانم سپیده درویشی، نویسنده، پژوهشگر، فعال اجتماعی و مدرس ادبیات و زبان فارسی در ترکیه

خانم سپیده درویشی در روزهای گذشته از هدایت کنندگان تجمعات اعتراضی مردم در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه بوده اند. از ایشان دعوت کردیم تا پیرامون این تجمعات و همینطور نقش اپوزسیون خارج از کشور در جنبش آزادی خواهی ایران گفت و گویی داشته باشیم.

شما عزیزان را به شنیدن این برنامه دعوت می کنیم.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 − پنج =