گفت و شنود رامین صابری جعفری با آقای دکتر سورنا فیروزی، نویسنده، پژوهشگر

گفت و شنود رامین صابری جعفری با آقای دکتر سورنا فیروزی، نویسنده، پژوهشگر و دکترای باستان شناسی، پیرامون رفتار نابودگرانه جمهوری اسلامی در حوزه باستان شناسی و خطرات انکار هویت فرهنگ ایرانی توسط رژیم اسلامی و همینطور رویای باستان شناسی ایران فردا

شما عزیزان را به شنیدن این گفت و گو دعوت می کنیم.

و شنود رامین صابری جعفری با آقای دکتر سورنا فیروزی، نویسنده، پژوهشگر و دکترای باستان شناسی، پیرامون رفتار نابودگرانه جمهوری اسلامی در حوزه باستان شناسی و خطرات انکار هویت فرهنگ ایرانی توسط رژیم اسلامی و همینطور رویای باستان شناسی ایران فردا

شما عزیزان را به شنیدن این گفت و گو دعوت می کنیم.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × چهار =