سرود پيروزى ، موسيقى و شعر مجيد قديانى با صداى آلاله بهاران و حسين بهاربين

از شب گذر كن،  شورى به سر كن

خود را ز هر غم، رويينه تن كن

برخيز و با ما، شب را سحر كن

از شب گذر كن،  شورى به سر كن

نورى زآتش، برپا شرر كن

بر خاك وطن ، عشق و شادى بر دم،

زان نغمه سر كن،

پروا مكن از قهر و كين دشمن،

 زير و زبر كن،

برخيز و با ما شب را سحر كن

تيرى ز آرش بر چله ها كن،

كامت به شهد آزادى شيرين كن و برخيز

ياد رفيقان ره را حك كن در اين وادى،

از زخم خنجرها، پرخون بكن جامى

وين جام دُردى را،  پيمانه كن باقى،

آينده را بر كش, نقشى به بهروزى

پيمانه ها سر كش, در جشن پيروزى،

از شب گذر كن،  شورى به سر كن

خود را ز هر غم، رويينه تن كن

برخيز و با ما، شب را سحر كن

از اهرمن، غافل مشو، عزم خطر كن،

مجيد قديانى مدير انستيتو موسيقى شرق و غرب برلين

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × یک =