ر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته نهم تيرماه ١٤٠٢

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته نهم تيرماه   ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٢٩٧ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث هفته گذشته را به شما دوستان گرامى شنونده پیشکش داریم :

ويژه برنامه صفحه كلاج تقديم ب روح پاك تمام عزيزاني ك اسمانى شدند

واليبال و مزدوران رژيم در هلند

چي تو تلويزيون حكومت ميگذره

سيد احمد گريان و سلمان رشتي

كثافتهاي نظام

سناريوي خراب كردن كريم باقري

  FATF و ليست سياه و حكومت ايران

اراجيف آخوندهاي زبان نفهم

و اخبار ريزو درشتي و اتفاقات منحصر به فردي! كه فقط در ايران بحران زده صورت ميگيرد

توجه شما را به اين برنامه جلب ميكنيم

https://soundcloud.com/radiofarhang/rn9uww6lj0nt

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار + 8 =