شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش چهارمً منظومه ” شهريار نامه ” سروده عثمان مختارى تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درودى به بلنداى آسمان و گرماى خوزشيد در سومين روز از ماه امرداد بخش چهارم از منظومه ى شهریار نامه که اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى میباشد  از رادیو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پیشکش دارم .در آغاز داستان از ابراز عشق مرجانه به شهریار و دست رد زدن این عشق به سینه مرجانه و ادامه داستان که اینبار فرانک دختر هیتال شاه که دشمن شهریار است دل به عشق شهریار بسته و خواهان او شده و شهریار که داماد ارژنگ ساه میباشد با وفادارى هرچند که از زیبایى فرانک ستایش میکند او را از خود دور میکند و البته ادامه داستان ، بزرگانى که این منظومه را گردآورى نموده انده از جمله استاد زنده یاد جلال الدین همایى نویسنده، ادیب، شاعر، ریاضی‌دان و مورّخ معاصر که  در شعر تخلصش «سنا» بوده  استاد در ۱۳ دی ۱۲۷۸ خورشیدى در اصفهان زاده شد  و ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در تهران در گذشت  همچنین مجتبا مینوى ادیب ، مورخ و نویسنده نامدار ، استاد دانشگاه که در سال ١٢٨٢ زاده و در سال ١٣۵۵ چشم از جهان بربست و سرانجام پرفسور دکتر  غلامحسین بیگدلى استاد، ادیب، شاعر، خوشنویس و پژوهشگر معاصر ایران زاده در سال ١٢٩٧ و درگذشت ٢۵ مرداد سال ٧٧ ، با یک نگاه عمومى و با تلاشى که اساتید زنده یاد براى جمع آورى این مجموعه بخرج داده اند به اهمیت و بزرگى کار عثمان مختارى بیشتر پى خواهیم برد ، شهریار نامه شرح دلاوریها و داستانهای عاشقانه ى  شهریار که پسر برزو که پسر سهراب که پسر رستم است و در اصل ندیده رستم میشود ، از ویژگى این داستان این میباشد که شاعر بجاى هفتخوان که براى رستم و اسفندیار و فرامرز درست شده براى شهریار نُه بیشه بوجود آورده که از میان آنها به سلامت میگذرد و دشمن را شکست میدهد ، بارى در تلاش هستم که این منظومه با ارزش را در چند جلسه براى دوستان بازگو نمایم ، شاد و پیروز باشید

‎شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش چهارمً منظومه " شهريار نامه " by Radio Farhang

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هشت + 8 =