شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش چهاردهم و پايانى منظومه « شهريار نامه ” سروده عثمان مختارى تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درود امروز بخش چهاردهم و پايانى از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد  از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پيشكش دارم،بخش پايانى سخن از رهايى شهريار از بند فرانگ ميباشد كه از سوى دلارام كه آرام دل شهريار است انجام ميگردد و سرانجام فرانك كه شاه شده به پيوند ارژنگ در مى آيد و داستان بخوبى پيش ميرود و سرانجام در جنگ بزرگ لهراسب از ايرانيان و ارجاسب از تورانيان گودرز پهلوان ايرانى كشته ميشود و زال بميدان نبرد مى آيد ، در برنامه هاى گذشته از دلاورى بانو كه مادر گشتاسپ و زرير ميباشد كه همسر لهراسپ شاه بود سخن گفتيم كه چگونه به تنهايى دشمن را شكست ميدهد و از محاصره بيرون مى آيد ، ديدار شهريار با فرامرز عموى بزرگ و بانوگشسب عمه بزرگ خود ميباشد كه براى بازگشت شهريار به ايران رنج سفر را با جان خريده اند و اجتناب شهريار از بازگشت و انگيزه او سخن خواهيم گفت ، در آغاز داستان از ابراز عشق مرجانه به شهريار و دست رد زدن اين عشق به سينه مرجانه و ادامه داستان كه اينبار فرانك دختر هيتال شاه كه دشمن شهريار است دل به عشق شهريار بسته و خواهان او شده و شهريار كه داماد ارژنگ شاه ميباشد با وفادارى هرچند كه از زيبايى فرانك ستايش ميكند او را از خود دور ميكند و در بخش ششم با دلاور ماهرويى آشنا خواهيم شد كه دلارام نام دارد و دخت سلحشور جمهور شاه است و براى آزادى پدر كه در بند ارژنگ شاه ميباشد كمر به همت آزادى او ميبندد و در نبردى با شهريار گرفتار ميشود و پا بسته عشق شهريار ميگردد و در ادامه جمهور شاه كه پدر دلارام بوده از بند آزاد ميشود وجشن خجسته پيوند ميان شهريار و دلارام انجام مى پذيرد سرانجام پس از كشته شدن هيتال شاه فرانك به تخت شاهى مينشيند ، اما دلارام توسط مضراب ربوده ميشود و شهريار به همراه جمهور كه پدر دلارام بوده براى نجاتش از نُه بيشه بايد به سلامت عبور كنند ، از سوى ديگر لهر اسب شاه پيامبرى را نزد رستم ميفرستد و از او كمك ميخواهد و البته ادامه داستان ، بزرگانى كه اين منظومه را گردآورى نموده انده از جمله استاد زنده ياد جلال الدين همايى نویسنده، ادیب، شاعر، ریاضی‌دان و مورّخ معاصر كه  در شعر تخلصش «سنا» بوده  استاد در ۱۳ دی ۱۲۷۸ خورشيدى در اصفهان زاده شد  و ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در تهران در گذشت  همچنين مجتبا مينوى اديب ، مورخ و نويسنده نامدار ، استاد دانشگاه كه در سال ١٢٨٢ زاده و در سال ١٣٥٥ چشم از جهان بربست و سرانجام پرفسور دكتر  غلامحسين بيگدلى استاد، ادیب، شاعر، خوشنویس و پژوهشگر معاصر ایران زاده در سال ١٢٩٧ و درگذشت ٢٥ مرداد سال ٧٧ ، با يك نگاه عمومى و در چند جلسه از فردا منظومه برزو نامه سروده عطايى را ى را براى دوستان را بازگو خواهم نمود برزو پدر شهريار بوده   ، شاد و پيروز باشيد

شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش چهاردهم و منظومه شهريار نامه by Radio Farhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 − 11 =