شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،بخش دوم از منظومه « برزو نامه ” سروده عطايى رازى ،تهيه و اجرا سعيد اوحدى

با درود و مهر بسیار ، امروز هجدهم امرداد ماه ١٤٠٢ يخش  دوم منظومه دلنشین و پند آموز برزونانه را در دست میگیرم و تلاش خواهم نمود در چند سلسله گفتار این منظومه را که منسوب به عطایى رازى میباشد به سمع شنوندگان برسانم ، در برنامه امروز  برزو با دلاورى شاهان ظالم را بیخرد و آدمکش میداند و به معرفى ریشه مردمى خود میپردازد ، او فرزند سهراب و نوه رستم  ميباشد ،  پس از گرشاسب نامه ، جهانگیرنامه ، فرامرز نامه ، بانو گشسب نامه ، شهریار نامه اکنون ششمین منظومه که در پیوند با داستانهاى شاهنامه میباشد در اختیار داریم و در برنامه ویژه رادیو فرهنگ بنام شاهنامه و سخنواران گرانمایه آنر به آگاهى خواهیم رساند ، بگفته زنده یاد ذبیح الله صفا در حماسه سرایى ارزش برزونامه پس از شاهنامه فردوسى قرار دارد ، برزو فرزند سهراب و یا نوه رستم میباشد و مادر او شهرو نام دارد . این داستان شرح دلاوریهاى برزو و جنگ او با رستم و سپس شناختن یک دیگر میباشد ، بخش دوم  این داستان را از رادیو فرهنگ در اختیار دوستان قرار ميدهم ،به مهر و شادى ميسپارمتان و تا شنودى ديگر بدرود

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 1 =