هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته بيست و ششم مرداد ماه ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٣٠٢ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر )

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته بيست و ششم مرداد ماه ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٠٢ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث هفته گذشته را به شما دوستان گرامى شنونده پیشکش داریم : 

ويژه برنامه صفحه كلاج تقديم ب روح پاك تمام عزيزاني ك اسمانى شدند  

محسن رضايي گفت گروگان بگيريم نفري ي ميليارد ، ما باورمون نميشد  

توئيت مسي بر عليه رژيم ايران ، ممدد مخبر ميگه    

چي تو اون تلويزيون كثافت حكومت ميگذره  

اراجيف آخوندهاي شكم گنده  

بيمارستان مدرنيزك رژيم ايران براي مردم مطلوم عراق درست كرده است 

كثافتي ب نام محمد صادق كوشكي 

و اخبار ريزو درشتي و اتفاقات منحصر به فردي! كه فقط در ايران بحران زده صورت ميگيرد 

توجه شما را به اين برنامه جلب ميكنيم

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ٢٦ مرداد ماه ١٤٠٢ برنامه صفحه كلاج ٣٠٢ by Radio Farhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × 2 =