شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش دوم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درودهاى سرودگونه به یاران گرامى و مهربان : سلسله  گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز بيست و هشتم امرداد ١٤٠٢ با دومین بخش این منظومه آشنا میشویم و ابتدا به تاریخچه اى از چگونکى به پادشاهى رسیدن بهمن و داد و دادگسترى در زمان او اشاره خواهم داشت ، این منظومه را پس از بر شمردن منظومه هاى :  جهانگیر نامه ، شهریار نامه ، برزو نامه و اکنون منظومه بهمن نامه را  براى دوستان بر خواهم شمرد ، شاعر این منظومه بزرگ و دلنشین در اواخرسده پنجم و اوایل سده ششم  هجرى میزیسته و نامش ایرانشاه بن ابى الخیر بوده این منظومه بالغ بر ٧٧٣  صفحه میباشد که توسط استاد رحیم عفیفى ویراستارى شده ، بهمن نامه و آن بخشى که بدست ما رسیده شامل ١٠۴۴٣بیت  و در چهار بخش میباشد ، داستان در باره زندگى بهمن پسر اسفندیار و جنگ و ستیز او با خاندان رستم است ، بهمن قهرمان این منظومه است و در این داستان براى نخستین بار از زربانو دخت دیگر رستم نام برده شده که دارى خرد و راى زن است و به وزیرى میرسد ، بانو گشسب دخت دیگر رستم نیز نقش پهلوانى دارد ، پسران فرامرز که سام و برزین آذر نام دارند از دیگر چهرهاى مطرح در این داستان میباشند ، این هفته در بخش دوم  این داستان  همراه شما خواهم بود، شاد و پیروز باشید ، به مهر و شادى ميسپارمتان و تا شنودى ديگر بدرود

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × 1 =