شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش هشتم از منظومه « بهمن نامه ” سروده ایرانشاه بن ابى الخیر تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با هشتمین بخش این منظومه آشنا میشویم در جایى که لشکر بهمن از برزین آذر شکست خورده و دختران رستم بانو گشسب و زربانو به برزین آذر پیوسته اند و فرار بهمن به تیسفون و بقیه داستان ،هفته گذشته از این منظومه بدانجا رسیدیم که در یک رخداد شگفت انگیز برزین آذر توسط پهلوانى از بند رها میشود و این پهلوان هم نام پدر بزرگ برزین بوده و به رستم تور مشهور که در شهر سارى میزیسته و سپس نبرد این دو تن با لشکر بهمن و شکست دادن او ، هفته گذشته اشاره داشتم که بهمن اسیران را بجز برزین آذر که فرزند فرامرز بوده آزاد میکند . در این بخش به تاریخچه اى از چگونکى به پادشاهى رسیدن بهمن و داد و دادگسترى در زمان او و پیوند با کتایون دختر صور پادشاه کشمیر به درخواست رستم و سپس جنگ و گریز او با معشوقه کتایون و رفتن به مصر و آشنایى با هماى مهر افروز دختر پادشاه مصر که دلاورى کم نظیر بوده و با یارى او کتایون را شکست میدهد و سپس مرگ رستم و لشکر کشیدن بهمن به جنک زال و فرامرز و درقفس شدن زال و بدار آویختن فرامرز و گریز دختران رستم زربانو و بانو گشسب به هندوستان و سپس اسیر شدن دختران رستم بدست بهمن و گرفتارشدن برزین آذر که پسر فرامرز بود و در نهایت پس از طى شدن ماجراهایى دختران رستم بهمراه زال آزاد میشوند ، این منظومه را پس از بر شمردن منظومه هاى : جهانگیر نامه ، شهریار نامه ، برزو نامه و اکنون منظومه  بهمن نامه را براى دوستان بر خواهم شمرد ، شاعر این منظومه بزرگ و دلنشین در اواخرسده پنجم و اوایل سده ششم هجرى میزیسته و نامش ایرانشاه بن ابى الخیر بوده این منظومه بالغ بر ٧٧٣ صفحه میباشد که توسط استاد رحیم عفیفى ویراستارى شده ، بهمن نامه و آن بخشى که بدست ما رسیده شامل ١٠۴۴٣بیت و در چهار بخش میباشد ، داستان در باره زندگى بهمن پسر اسفندیار و جنگ و ستیز او با خاندان رستم است ، بهمن قهرمان این منظومه است و در این داستان براى نخستین بار از زربانو دخت دیگر رستم نام برده شده که دارى خرد و راى زن است و به وزیرى میرسد ، بانو گشسب دخت دیگر رستم نیز نقش پهلوانى دارد ، پسران فرامرز که سام و برزین آذر نام دارند از دیگر چهرهاى مطرح در این داستان میباشند ، این هفته در بخش هشتم این داستان همراه شما خواهم بود.  شاد و پیروز باشید ، به مهر و شادى ميسپارمتان و تا شنودى ديگر بدرود

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 2 =