هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ببست و سوم شهريور ماه ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٣٠٦ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر )

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ببست و سوم شهريور ماه ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٠٦ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث هفته گذشته را به شما دوستان گرامى شنونده پیشکش داریم :

ويژه برنامه صفحه كلاج تقديم ب روح پاك تمام عزيزاني ك اسمانى شدند

  و سالگرد مهسا رسيد

جامعه المصطفي العالميه و مشتي گدا گشنه افريقايي

چي تو اون تلويزيون كثافت حكومت ميگذره

اراجيف آخوندهاي شكم گنده

كثافتهاي نظام

كثافتي ب نام محسن افشاني

شاشيدم وسط عمامه ات

رائفي پور و يازده سپتامبر

و اخبار ريزو درشتي و اتفاقات منحصر به فردي! كه فقط در ايران بحران زده صورت ميگيرد

توجه شما را به اين برنامه جلب ميكنيم

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز این هفته ٢٣ شهريور ماه ١٤٠٢برنامه صفحه كلاج ٣٠٦ by Radio Farhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × دو =