گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با آزاد فارسانی پیرامون موضوع تابو و تابوشکنی

در این برنامه به همراه آقای آزاد فارسانی، پژوهشگر فلسفه و فعال حقوق بشر و آتئیسم، به بررسی پدیده تابو می پردازیم. اینکه تابو چیست؟ چگونه شکل میگیرد؟ چرا ادیان تابوساز هستند؟ آیا تابوها مفید هستند؟

توجه شما گرامیان را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × پنج =