هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته چهاردهم ديماه ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٣٢٢ كارى از “رضا آزادى”

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته چهاردهم ديماه ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٣٢٢ كارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث هفته گذشته را به شما دوستان گرامى شنونده پیشکش داریم

ويژه برنامه صفحه كلاج تقديم ب روح پاك تمام عزيزاني ك اسمانى شدند

جان مجاهد كور كور و رضا رسايي در خطر هست

اخوند پفيوز

تعرض در فوتبال پايه

آخوند معترض

همه چيز در ايران سياسي است

كثافت محض

  كثافتهاي نظام

آخوند  هاي جورو واجور

سيد رضي كتلت شد و گند گويي هاي سران نظام ادامه دارد

فقط در ايران

نفهم هفته

ادعاي پيغمبري آغا

و اخبار ريزو درشتي و اتفاقات منحصر به فردي! كه فقط در ايران بحران زده صورت ميگيرد

توجه شما را به اين برنامه جلب ميكنيم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده + هفت =