شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش بیست و یکم ، پایان و نتیجه گیرى از منظومه « سام نامه ” سروده خواجوى کرمانى تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درود و هنگام خوش ، بخش بیست و یکم که پایان و نتیجه گیرى از منظومه شیوا و دلنشین سام نامه میباشد را در اختیار دوستان علاقه مند قرار میدهم ، ,سام نامه منظومه اى است از خواجوى کرمانى و داستان عاشقانه سام و پریدخت دختر فغفور چین میباشد ، در اين برنامه به طرح پرسش و پاسخهایى در اینمورد پرداخته شد ، سام پدر بزرگ رستم است این منظومه ١۴٠٠٠ بیت میباشد و به کوشش دکتر میترا مهرآبادى تصحیح شده و در ٨٠۵ رویه ( صفحه ) گردآورى شده ، سرانجام پس از بیست ویکهفته که در مورد این منظومه سخن گفته شد با این پرسشها به یک جمعبند عمومى رسیدیم :
یک – خواجو در چه دوره اى میزیسته و بجز سام نامه آثار دیگر وى کدام است
دو – سام نامه در کدام بحر و وزن سروده شده و چند بیت میباشد و توسط کدام پژوهشگر تصحیح شده و چند صفحه است
سه : هدف خواجو از بنظم کشیدن این داستان چه بوده و از پهلوانان ایرانى کدام نقش اصلى را دارد
چهار – با توجه به اینکه بیشتر داستان در چین و ختن و ماچین میگذرد اما اسم قهرمانان این داستان که چینى هستند اسم ایرانى است مانند پریدخت ، مهر افروز و دیگران
پنج – از فراز و نشیب داستان چند نمونه بیاورید که با شرایط امروز ما همخوانى داشته باشد ، براى نمونه پادشاهى پریدخت و یا شهر زنان و شکست و پیروزى قهرمانان
شش – سرانجام خواجو در پایان کتاب چه پیام و وصیتى دارد و آرمان وى براى یک جامعه بى طبقه یا مدینه فاضله در کجاست
توجه دوستان را به شنیدن بخش پایانى منظومه سام نامه
جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده + 3 =