شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش هفتم و پایانى از منظومه « هماى و همایون ” سروده خواجوى کرمانى تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور ، منظومه هماى و همایون از خواجوى کرمانى را براى دوستان ارمغان دارم و این هفته بخش هفتم و نتیجه گیرى از این منظومه شورانگیز را که پایان داستان دلباختگى هماى و همایون میباشد به آگاهى دوستان میرسانم ، از برنامه هاى پیش گفته باشم که پس از ماجراهاهاى بسیار سرانجام هما و همایون به پیوند هم میرسند و فرزندى بیادگار میگذارند که نامش را جهانگیر میگذارند و وى جهان را به داد و دادگسترى میسپارند و داستان با پند و اندور خردمندانه خواجو به پایان میرسد ، در هفته نخست گفتیم که خواجو سبب به نظم آوردن قصه رابیان میدارد ، آرمان والاى خواجو اندیشه و خرد است ، همچنین یادگار نیکى از خود بجا گذاشتن در جهان میباشد ، اشاره دارد که این منظومه چو کاخى خواهد بود که یک باغ پر میوه درون آن وجود دارد ، گلش دانش و میوه آن تدبیر و اندیشه است و چون دریایى میماند که غواص گوهرهاى گوناگونى از خرد و سخن نغز بیرون آورد ، سپس به سن و سال خود ما را آشنایى میدهد که سه ده از زندگى وى گذشته بوده که دست به این نظم زیبا میزند ، خواجو برایمان شرح چگونکى به نظم کشیدن این منظومه را به شیوایى بیان نموده اند ، شبى در کنج خلوت سر در گریبان فرو برده بود که دوستان سراغ وى میروند و به مجلس مى گساران روان میشوند و در چنین مجلس بزم و شادخوارى زمینه براى فراهم آمدن داستان هماى و همایون آماده میگردد ، این اثر گرانمایه پس از هشت نامه اى است که براى شنوندگان رادیو فرهنگ بر شمرده ام که عبارت بودند گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همایون با پیشگفتار استاد زنده یاد دکتر پرویز ناتل خانلرى میباشد و توسط استادى از تاجیکستان زنده یاد کمال الدین عینى تصحیح و گردآورى شده و در ۴۵٠٠ بیت و ٢٧٨ رویه ( صفحه ) میباشد ، این داستان شبیه اثر دیگر خواجو “سام نامه “میباشد و فقط برخى از نامها تغییر کرده ، سام نقش خود را به هماى داده و پریدخت به همایون ، همانگونه که مشخص گردید همایون دختر است و هماى پسر و ملکزاده ، بخش دوم را ادامه میدهیم و به آشنایى به این منظومه بیشتر پرداخته میشود ، توجه شما دوستان گرامى را به شنیدن بخش هفتم و پایانى هماى و همایون از سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 + 9 =