دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درود به ياران گرامى شنونده راديو فرهنگ گوتنبرگ :
كو فرصتى كه خدمت پير مغان كنم / وز پند پير دولت خود را جوان كنم / دى شيشه ديد با من و بشكست محتسب / مى بعد از اين بزير مرقع نهان كنم
در برنامه امروز و در پيوند سلسله گفتارها ى حافظ خوش لهجه خوش آواز يارى جستم از شرح سودى بر ديوان حافظ كه در ٤ جلد گرد آورى شده و توسط استاد زنده ياد بانو عصمت ستار زاده به فارسى برگردانده شده ، شرح سودی کتابی از محمد سودی در شرح اشعار حافظاست. در یکی از مطالعات استنادی، این کتاب به‌عنوان یکی از پراستنادترین آثار راجع به حافظ شناخته شد ، محمد سودی بوسنوی که اصل او از سرزمین بوسنی در اروپا و حوزه بالکان كه امروز کشور مستقلّی است در روزگار خویش به سه زبان ترکی و عربی و پارسی تسلط داشته و از روی ارادت و شیفتگی نسبت به کلام خواجه درصدد تألیف شرحی کامل بر دیوان وی برآمده است.سودی به جز شرح دیوان حافظ، شروحی هم بر مثنوی مولوى و گلستان و بوستان سعدی نگاشته ،  وى در سال ١٠٠٠ هجرى حدود ٤٠٠ سال پيش در گذشته است او  پژوهشگر و مترجم عثمانى بود ، از وى به نام احمد سودى هم نام برده شده ، اما كتاب نفيس چهار جلدي كه در اختيار داريم بنام محمد سودى ميباشد ترجمه شرح سودی بر حافظ را از ترکی به فارسی از استاد زنده ياد دكترعصمت ستارزاده  پدید می آورند که كارى شايسته و روان ميباشد ، شوربختانه استاد عصمت ستار زاده در امرداد ماه ١٣٧٢ هنگام ٨٢ سالگى ديده از جهان فروبستند يادشان گرامى باد . اين شرح با پيشگفتار زنده ياد سعيد نفيسى و سال ١٣٤١ منتشر شده كه در مجموع شامل ٢٩٠٤ صفحه ميباشد كه جلد نخست ٦٥١ جلد دوم ٨٣٥ جلد سوم ٦٣٣ و جلد چهارم در ٧٨٥ صفحه ميباشد ، اين شرح شامل ٥٦٩ غزل و ٤٢ مقطعات و تعدادى رباعى ، مثنوى، ساقينامه، مغنينامه، قصيده و مخمس ميباشد
حافظ ميفرمايد :
قدح پر كن از مى كه مى خوش بود / خصوصا كه صافى و بيغش بود
دوستان را به مهر و شادى ميسپارم  و تا شنودى ديگر بدرود

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × 2 =