پيام امير جواهرى لنگرودي فعال سياسى و مدافع حقوق بشر در مورد مضحكه انتخابات فرمايشى از راديو فرهنگ گوتنبرگ

امیر جواهری لنگرودی فعال سیاسی و مدافع حقوق کارگری ، همکار قدیمی رادیو فرهنگ از« مضحکه ی   انتخابات فرمایشی و صندوق چرخانی در شهر گوتنبرگ» می گذرد سخن می گوید :
بساط چهاردهمین مضحکه ی «انتخابات» رژیم فاشیت جمهوری اسلامی در شهر گوتنبرگ ( سوئد)، را بی معنی کنیم !

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفت + 17 =