جهانگیرنامه بخش ششم در بیستم اردیبهشت ۱۳۹۴

درود بر دوستان مهربان : از هفته هاى گذشته در رادیو فرهنگ منظومه شیوا و حماسه اى جهانگیر نامه را در ده بخش و یا ده هفته بشکل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند
، اکنون بخش ششم این منظومه را از رادیو فرهنگ براى دوستان شنونده بر شمردم ، این منظومه ارجمند شامل ۶٠٢٩ بیت میباشد و داستان جهانگیر پسر رستم است و سراینده که قاسم مادح نام دارد و در سده هفتم میزیسته تلاش نموده تا داستانى شبیه رستم و سهراب ولى از سرانجام غم انگیز آن برکنار باشد ، زیرا در شاهنامه فردوسى بزرگ سهراب به دست پدر کشته میشود و در اینجا پس از جنگى سخت به آشنایى پدر و پسر مى انجامد و  پایان شادى بخشى در پیشگاه خواننده قرار میگیرد ، این بخش از زاده شدن جهانگیر و بزرگ شدن او در غیبت پدرش رستم سخن گفته شد این منظومه در ٣٨٢ رویه یا صفحه به کوشش استاد زنده یاد ضیا ئ الدین سجادى و با پیشگفتا ى از استاد دکتر مهدى محقق میباشد ، امید که مورد پسند باشد ،

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دوازده − ده =