منظومه شهریارنامه قسمت اول ، هفتم تیرماه ۱۳۹۴

با درودهاى پاکدلانه : بخش نخست از منظومه ى شهریار نامه که اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى میباشد فردا از رادیو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پیشکش دارم . بزرگانى که این منظومه را گردآورى نموده انده از جمله استاد زنده یاد جلال الدین همایىنویسنده، ادیب، شاعر، ریاضی‌دان و مورّخ معاصر که در شعر تخلصش «سنا» بوده
استاد در ۱۳ دی ۱۲۷۸ خورشیدى در اصفهان زاده شد و ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در تهران در گذشت همچنین مجتبا مینوى ادیب ، مورخ و نویسنده نامدار ، استاد دانشگاه که در سال ١٢٨٢ زاده و در سال ١٣۵۵ چشم از جهان بربست و سرانجام پرفسور دکتر غلامحسین بیگدلى استاد، ادیب، شاعر، خوشنویس و پژوهشگر معاصر ایران زاده در سال ١٢٩٧ و درگذشت ٢۵ مرداد سال ٧٧ ، با یک نگاه عمومى و با تلاشى که اساتید زنده یاد براى جمع آورى این مجموعه بخرج داده اند به اهمیت و بزرگى کار عثمان مختارى بیشتر پى خواهیم برد ، شهریار نامه شرح دلاوریها و داستانهای عاشقانه ى شهریار که پسر برزو که پسر سهراب که پسر رستم است و در اصل ندیده رستم میشود ، از ویژگى این داستان این میباشد که شاعر بجاى هفتخوان که براى رست شاعر بجاى هفتخوان که براى رستم و اسفندیار و فرامرز درست شده براى شهریار نُه بیشه بوجود آورده که از میان آنها به سلامت میگذرد و دشمن را شکست میدهد ، بارى در تلاش هستم که این منظومه با ارزش را در چند جلسه براى دوستان بازگو نمایم ، شاد و پیروز باشید

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده + سیزده =