منظومه شهریارنامه بخش ششم ، بیست و پنجم مردادماه ۱۳۹۴

با درود بخش ششم از منظومه ى شهریار نامه که اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى میباشد  از رادیو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پیشکش دارم . در آغاز داستان از ابراز عشق مرجانه به شهریار و دست رد زدن این عشق به سینه مرجانه و ادامه داستان که اینبار فرانک دختر هیتال شاه که دشمن شهریار است دل به عشق شهریار بسته و خواهان او شده
و شهریار که داماد ارژنگ شاه میباشد با وفادارى هرچند که از زیبایى فرانک ستایش میکند او را از خود دور میکند و در بخش ششم با دلاور ماهرویى آشنا خواهیم شد که دلارام نام دارد و دخت سلحشور جمهور شاه است و براى آزادى پدر که در بند ارژنگ شاه میباشد کمر به همت آزادى او میبندد و در نبردى با شهریار گرفتار میشود و پا بسته عشق شهریار میگردد و …البته ادامه داستان ، بزرگانى که این منظومه را گردآورى نموده انده از جمله استاد زنده یاد جلال الدین همایىنویسنده، ادیب، شاعر، ریاضی‌دان و مورّخ معاصر که  در شعر تخلصش «سنا» بوده  استاد در ۱۳ دی ۱۲۷۸ خورشیدى در اصفهان زاده شد  و ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در تهران در گذشت  همچنین مجتبا مینوى ادیب ، مورخ و نویسنده نامدار ، استاد د
ادیب، شاعر، ریاضی‌دان و مورّخ معاصر که  در شعر تخلصش «سنا» بوده  استاد در ۱۳ دی ۱۲۷۸ خورشیدى در اصفهان زاده شد  و ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در تهران در گذشت  همچنین مجتبا مینوى ادیب ، مورخ و نویسنده نامدار ، استاد دانشگاه که در سال ١٢٨٢ زاده و در سال ١٣۵۵ چشم از جهان بربست و سرانجام پرفسور دکتر  غلامحسین بیگدلى استاد، ادیب، شاعر، خوشنویس و پژوهشگر معاصر ایران زاده در سال ١٢٩٧ و درگذشت ٢۵ مرداد سال ٧٧ ، با یک نگاه عمومى و با  در چند جلسه براى دوستان بازگو نمایم ، شاد و پیروز باشید

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 + 2 =