بخش نوزده از سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با رضا بدیعى کنشگر مدنی و بهروز ستوده مبارز آزادیخواه درباره گذار به دموکراسی

بخش نوزده از سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با رضا بدیعى کنشگر مدنی درباره گذار خشونت‌ پرهیز از حاکمیت اسلامی به دموکراسی ، این هفته در هجدهمین روز از ماه تیر همراه شدیم با میهمان گرامى این هفته مبارز قدیمى و آزادیخواه با بیش از پنجاه سال تجربه در عرصه دادخواهى آقاى بهروز
ستوده ، در این گفتگو نخست از جنبش دانشجویى ١٨ تیر و یاد قربانیان این خیزش را که درسال ٧٨ اتفاق افتاد گرامى داشتیم ، سپس آقاى بهروز ستوده ضمن معرفى خود که از اعضا گروه فلسطین بودند و سالها در مبارزات دانشجویى و سیاسى شرکت داشتند از دیدار با خمینى در عراق اشاره کردند و بخشى از خاطرات خود را با ایشان بیان نمودند و دروغپردازى هایى که در مورد خمینی گفته شده را افشا میکند ، این برنامه هر هفته با یک میهمان صاحب نظر در این مورد ویژه داده شود ، توجه شما دوستان گرامى را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار + 6 =