امیدوارم روزی دانشمندان سرطان را از بین ببرند نه سرطان دانشمندان را

امیدوارم روزی دانشمندان سرطان را از بین ببرند
نه سرطان دانشمندان را ….
پاس احترام و به یاد مریم میرزاخانی

طرحى از سید میثم آقا سیدحسینى

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 − 3 =