سی و یک تیرماه سالروز تولد پیشکسوت رادیو و تلویزیون و تاتر گیلان حبیب پورسیفی

‍حبیب اله یوسف پورسیفی معروف به حبیب پورسیفی در سال۱۳۲۳ در رشت بدنیا آمد.دوره ابتدائی ودبــــیرستان را در رشت به پایان رســــــانید.ســپس برای ادامه تحصیل به تهـــــــــران عزیمت کرد
و در انســــــتیتوی مربیان هنری موفق به اخذ مدرک فوق دیپلم هنری و سپس کارشناسی گردید.
در سال ۱۳۳۸ جهت همکاری در رادیو گیلان هــــمراه زنده یاد احمد بدرطالعی وارد نمایــشهای رادیویی شد و به دلیل داشـــــتن صدای مناسب، توانست در نمایشهای زنده زیادی همراه دوستانش آقـایان زنده یاد احمد بدر طـــــالعی ســــــــتوان عابدینــــی،اکـــــــــبردودکار
و سایــــــرین ایـــفای نــــــقش نمــــاید.از ســـال ۱۳۴۰به عضــــــویت خانه جوانان درآمدو با همـــــکاری آقایان محمد بشرا،احمد بدر طالعی حــــاج علی عـــسکری، مخـــــبر و… نمایش آقا محـــمد خان قاجـــار
را به صحـــنه برد. از آن پـــــس با آقـای ســــید محمد رئیـــــــــس زاده آشــنا گردیـد و به مــدت شـــش سال به عنوان بازیگــــر و دکـــوراتور در گروه هنری خورشید گیلان فعالیت کرد.
حبـــــیب پورســـــیفی در گروه خورشید گیلان نمایشهای قضـــاوت دنیا،عروس و داماد قرن اتم، عمو رجب بچه شده ،تابلو موزیـــکال رویای مادر،دردســــر تلـــفن ،پیــــــرمرد و دریا… و تعدادی نمـــایش کوتاه اجرا نمود.
از ســــال ۱۳۴۶به استخدام آموزش و پرورش درآمد و از سال ۱۳۵۱ وارد انستـــــــیتوی مربــــــیان هـــــــنری شد و دو ســــــــال بعد موفق شد؛با گــرایــــــش بازیگــــــــری و کارگـــــردانی مدرک کارشناسی هـــــــنر
را اخــــــذ کند. سالــــــهای یادگیری در تهــــــــران زیر نظر اساتـــــــــید آقــــــایان ایرج زهری ،جمــــــشید شاه محمدی و… نگاه و افق هنری پورسیفــــــــی راگسترده تر کرد تا جایی که با بروز استـــــعداد در جمع دانشـــجویان انســــتیتو موفق شد در نمایشهای “نقشــــی روی چوب”نوشـــــته اینـــــگمار برگمن ،”خرمن های سوخته”نوشته رضا احـمدی،”گلــــــدونه خانوم”نوشـــــــته اسماعیل خلج به ایفاینقـــــش پرداخت.
پس از پیــــروزی انقلاب اســـــــلامی ایران به رشت منتقل و در مدرسه لشت نشاء به کار گمارده شد و همزمان دوستان تئاتری خود را درشهررشــــــت جمع آوری کرد و نمایشهای”میکروبها”توسط فریدون مجاوری و “دست بالای دست” را با نام “ویتامارا”همراه زنده یاد احمد بدرطـــــــالعی
و هنرمندان گروه آتوسا به صحنه برد.در ضمن آخرین کار جدی پورســـیفی اجـــرای نمایـــــــش”آهــــســــته با گـــــل سرخ”نوشــــتــــه اکبــــر رادی بوده اســــت که توســـــط فرزندش حسن پورســـــــــیفی کارگردانی شد.
حبیب پورسیفی چهارده سال به عنـــــوان رئیس و دو سال به عنوان نایب رئیس انجمن نمایش شهر رشت
فعالیــــــت کرد.به موازات فعــــالــــیت نمایشی در
آمــــوزش و پـــرورش و اداره کل فرهنـــگ وارشــــاداســـــلامـــی گـــــــیلان در چنــــــد ســــریال تلــویزیـــــونی و فیلمهای داستانی حضــــور پیدا کرد که
بهتـــرین آنها عبارتند از:فیلم های سینمایی”ای ایران” فیلم داستانی “یاور”و “شوق خفاشان” و مجموعه تلویزیونی”شب پرسـتان” “خــنــده درمـــانی””نامـــــــه ای برای خـــدا” “آخریـــن نامه” “نـــماز بـــــاران” “راز ســــنگ کبود”
“کوچــــک جنــــــگلی” “آواز مه” و نمایــــــــــش های”بــــخاطر بابا نی نـواز” “شــهر اسباب بازیها” “هالو نباش ژنرال””پیر چنگی” “ســــــــهراب شنـــبه””پهــــــــلوان” “پهلـــوان کچل” “راز درخــــت مقــــــدس” “جنــگ کور” “نفاق”
“آی بچــــــه ها کمـــــک کمــک” “روباه دم زنگــــــوله” راکارگـــــردانی کرده که از این میـــــان نمایـــــش “راز درخـت مقدس” عازم جشنواره کــــشوری شــــــــد ونـــمــــایــــشـــــهای “نفــــاق”و “هالــــو نــبـــــــــاش ژنـــــــرال”مــــقام نخســــت جشــــنواره سوره را به خود اخــــتصــاص داد و نمایــــش”سهراب شنبه” توانست در جشنواره کانون ها با احراز پنج جایزه مـقام اول
را تصــــــــــاحب نماید.حاصل بیش از نیم قرن تلاش و کار حبیب پورسیفی در صحنه تئاتر در واقع جوانانی هستند که با تشویق او مدارج عالیه تئاتری را طـــــی نمــــودند و اکنون ازاعضا موثر و مفید خانواده تئاتر گیلان و کشورمحسوب می شوند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × سه =