مجله روزشمار کارگری هفته ویژه‌نامه هفت‌تپه، شماره ۱۷ + پی.دی.اف

امیر جواهری لنگرودی

روزشمار اعتراضات کارگران و کارکنان بخش های مختلف صنعت نیشکر مجتمع هفت تپه، در پروسه رودرویی آنان با کارفرما و صاحبان قدرت

Vizhe 7 Taphe 29 Juli 2017
طی ماهها و هفته ها و روزهای پشت سر گذاشته ما با موجی از تحرکات و اعتصابات و اعتراضات کارگری در حوزه مطالبات اقتصادی و سیاسی شان بر آمدند .
تیرماه ۱۳۹۶ ما شاید ضرباهنگ تحرکات و اعتراضاتی گوناگونی چه به شکل سراسری و چه استانی و چه در سطح شهر های دور و نزدیک کشور بودیم مشکل کم آبی و بی آبی و رساندن آب با تانکر به بیشمار روستا ها در خراسان بزرگ ، سیستان و بلوچستان و مشکل آب و برق در تهران بزرگ و موضوع خبرساز دانشجویان دانشگاه چمران اهواز، نسبت به نبود سیستم سرمایشی مناسب در گرمای ۵۰ درجه اهواز و تجمع اعتراضی دانشجویان ؛… این دانشجویان زمانی که دمای هوا به ۵۰ درجه رسید، دیگر نتوانستند؛ نبودِ کولر یا سیستم سرمایشی مناسب را آنهم با زبان روزه تاب بیاورند و بعد از مدت‌ها صدای اعتراض از خوابگاه شان بیرون آمد و تجمع کردند.
اخراج کارگران معدن طلای آق دره و عکس العمل وسیع و گسترده کارگران و خانوادههای زحمتکش طلای آق دره و تجمع اعتراضی مسالمت امیز کارگران اخراجی معادن طلای آق دره به همراه خانواده هایشان که به محل آمدند و آنجا طیر چادر و پتو اطراق کرده بودند ، به ناگهان در پی حمله جنایتکارانه و فاشیستی مزدوران حکومت اوباش اسلامی حافظ چرخه سرمایه به خاک و خون کشیده شدند . تعدادی از زنان و کودکان و کارگران بر اثر ضربات باتوم چماق بدستان و اوباش سرکوبگر حکومتی ، حمله ور شدند. جمع کثیری از کارگران بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شده و تعدادی نیز پس از ضرب و شتم و بازداشت با تعهد و قرار وثیقه آزاد شده اند .
تجمع وسیع و پیگیرانه کارگران پارس قوکه طی ماههای خرداد و تیر دنبال شد و هنوز ادامه دارد. راه افتان چرخه پروژه ” طرح کارورزی” که با وسیع ترین اعتراضات قلمی فعالان کارگری زا طیف هیا گوناگون تا به امروز دنبال شد و اینجا و آنجا به سازماندهی کمپین های اعتراضی و تهیه طومار های مختلف برعلی این پروژه ” بردگی نوین کار” در ایران به راه افتاده است. سازماندهی اعتصابات و اعتراضات سراسری کارگران و کارمندان مخابرات ، درتیرماه ، و اوج این حرکت در روز ۱۱ تیر در تجمع همزمان درچندین استان از جمله : مشهد- لرستان – خوزستان- همدان – فارس- مازندران زدند.
در حالیکه این اعتراضات سراسری میرفت که پوشش وسیع تری به خود گیرد، در روز دوازدهم تیرماه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، طی اطلاعیه ای اعلام داشت: « تجمعات اخلال است؛ ممکن است مجبور به تعدیل شویم» در مقابل کارگران و کارکنان شرکتی مخابرات ، نیز اعلام داشتند: « اعتراضات ما صنفی است؛ ما را از تعدیل نترسانید» (خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دو شنبه ۱۲ تیر)
تجمع کارگران بازنشسته فولاد روز ۲۴ تیر از نقاط مختلف کشور در تهران واین چندمین تجمع سراسری آنها بود. همچنین کارگران برق فشار قوی ازنقاط مختلف کشور طی ماههای اخیر برای پیش برد اعتراضات خویش در تهران دست به تجمع زدند . اعتراضات متحد و سراسری معلمان بازنشسته از مهر ۹۵ تاکنون بارها و بارها در تهران و یا همزمان در شهرهای مختلف برگزار شده است. معلمان نیز سابقه طولانی تری در اعتصابات و تجمعات سراسری دارند.همچنین سازماندهی دو تجمع قدرتمند و یکپارچه ، یکم – تجمع دستیاران پاتولوژیست های معترض و دوم – تجمع گروه وسیعی از دانشجویان دخترو پسر دانشگاه خوارزمی دراعتراض به جابجایی خوابگاه خود روبروی دانشگاه خوارزمی تجمع کردند. این تجمعات بازتاب خبری وسیعی در سطح خبرگزاری های رسمی و شبکه های مجازی داشته است .
طی هفته های پشت سر گذاشته مسئله کم آبی ، بی آبی ، خشکسالی، بحران آب، کم آبی همچون بیکاری در سطح کشور بدل به سونامی شده که در سطح دولت، مجلس، امامان جمعه، وزیر کشور و استانداری ها ، فرمانداری ها و جهاد سازندگی ، وزارت کشاورزی و معاونت وزیر درامر آب و خاک ، حفاظت محیط زیست و در نزد اساتید دانشگاهها و اقتصاد دانان و در سطح وسیع مطبوعات کشور به آنچنان سطحی از خبر بدل شده که برای رودررویی با این مشکل بزرگ دنبال راهکار برون رفت می گردد .
به این مجموعه باید اعتراضات سراسری کارگران پتروشیمی ها، آتش نشانیها ، تجمعات متحد کارگران برخی معادن وخبر تجمع همزمان و متحد کارگران مناطق هشتگانه شهرداری اهوازوحرکت جمعی کارگران کارخانه هپکو در میدان صنعت اراک و اعتراضات پیوسته آنان که با همراهی خانواده و بخشا مردم شهر همراه بوده در کنار تجمع کارگران اخراجی ذوب آهن اردبیل مقابل دفتر امام جمعه، به وسیع ترین شکل بازتاب داشته و همچنین طومارهای اعتراضی کارگران نفت را باید اضافه نمود. این یک روند جدید و بسیار مهم در جنبش کارگری است که با توجه به فلاکت و بحران همه جانبه اقتصادی که دورنمایی از حل و تخفیف ندارد و روزبروز عمیقتر میشود و با توجه به فضای عمومی اعتراضی در جامعه و تغییر توازن قوا میان مردم و حکومت، شاهد گسترش آن به مراکز دیگر کارگری خواهیم بود.

اعتراضات بی وقفه و سریالی مجتمع نیشکر هفت تپه
روزشماراعتراضات کارگران و کارکنان بخش های مختلف صنعت نیشکر مجتمع هفت تپه را طی ماههای گوناگون را که در این مجموعه فراهم آمده است باید در پروسه رودرویی کارگران با کارفرما و صاحبان قدرت در برابر انباشت مطالبات بدون پاسخ مانده کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در جنوب ایران دید . دور جدید اعتراضات کارگران بخش های وسیع نی بر، کارگران بخش تولید صنایع نیشکرو این اواخر بازنشستگان هفت تپه را در کنار هم جای دهیم به مجموعه مطالبات بی پاسخ مانده دست می یابیم . از آغاز این حرکت در تاریخ ۵ شنبه ۲۱ اردیبهشت،۱۳۹۶، آمده است : تعداد ۶۰۰ کارگربخش صنعت شرکت نیشکرهفت تپه، دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران دلایل این اعتراض را این گونه اعلام کرده اند:

 ایجاد فضای امنیتی که کارفرمای شرکت برای پرسنل بوجودآورده وحدود ۳۰نفر از کارگران را اخراج یا ازکار تعلیق کرده است.
 پرداخت نشدن پاداش بهره برداری سال‌های ۹۴و۹۵
 تعدیل قرارداد کارگران قراردادی از یک ساله به ۶ماهه
 عدم تمدید و تعویض دفترچه های بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی شرکت به بیمه ومشکل بیمه تکمیلی…
این اعتراضات کارگران بخش های مختلف مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه در فواصل گوناگون ادامه داشته تا در خرداد و تیر ماه به اوج رسید . درخرداد ماه ما شاهد این هستیم که حدود۲۰۰ نفرازکارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه ۴ درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران که تعداد کل آنان ۳۴۰ نفرمی باشد ، شرایط بازنشستگی ازطریق طرح سخت و زیان آور را دارا می باشند،اما با عدم پرداخت حق بیمه۴ درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی، نمی توانند بازنشسته شوند. در ادامه در چهاردهم تیر امسال حدود ۱۷۰ نفر از کارگران روز مزد شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه به اتفاق کارگران نی‌بر بازنشسته این مجتمع در اعتراض به مطالبات صنفی برآورده نشده خود تجمع کردند. این اعتراض به عدم دریافت ۵ ماه حقوق، ، کارگران دست از کار کشیده ودر محوطه کارخانه مقابل دفتر مدیریت مجتمع تجمع کرده‌اند.این کارگران خواستار تامین امنیت شغلی و دریافت معوقات مزدی (دو ماه آخر سال ۹۳و سه ماهه نخست سال جاری) هستند. حرکت اعتراضی متوقف نشد و به تجمع ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۶ که حدود ۳۵۰ نفر از کارگران بازنشسته این واحد تولیدی که از اسفند ماه سال ۹۵ تا هم اکنون بازنشسته شده‌اند؛ هنوز نتوانسته‌اند مطالبات بازنشستگی وزمان اشتغال خود را دریافت کنند ، به فرمانداری شهرستان شوش مراجعه کردند و خواستار پرداخت سهم ۴ درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی هستند و در عین حال بابت پاداش بهره برداری سالهای ۹۴ و ۹۵ را از کارفرما طلبکارند.
این مجموعه حرکات اعتراضی در دور اخیر کارگران بخش های مختلف این مجتمع عظیم از کارگران بخش صنعتی و تولیدی تا کارگران نی بر و فصلی، بازنشستگان تا قسمت هایی از کادر اداری ، تماما مصممانه برای احقاق حقوق مسلم خود به اشکال مختلف دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. این مجموعه به تناوب و برحسب مطالبات مشخص هر بخش و یا خواست های مشترک در این مبارزات حضوردارند و مشت بلند می نمایند. این مجموعه پس از به آزمایش گذاشتن اشکال گوناگون راههای مبارزه، از اعتراض مستقیم به هیئت مدیره، حضور در برابری فرمانداری شوش، تجمع در برابر ادارۀ کار، تا تجمع در مقابل کارخانه، دست از کار کشیدن و اعلام ادامۀ مبارزات تا کسب تمامی مطالبات خود و سرانجام بستن جاده شوش – اندیمشک، در این حرکت وسیع و تعرض آمیز، خانواده های جان به لب رسیدۀ این زحمتکشان نیز دوش به دوش مردان آنها را همراهی می کنند.اعلام داشتند: «تا این لحظه مدیریت در خصوص درخواست صنفی و طرح های مطالباتی آنها هیچ توضیحی نداده است . در برابر دولت با واگذاری این صنعت عظیم سود آور به بخش خصوصی ، بی توجهی به خواسته های بی پاسخ مانده کارگران را به اوج رساندو این خود نفس اعتراض را شعله ور ساخت. با این پیشینه شاهد این هستیم که کارگران این مجتمع بزرگ که قدرت سندیکای مستقل نیشکر هفت تپه را با خود دارند از روز شکل گیری سندیکای مستقل هفت تپه تا به امروز علیرغم پرداختن هزینه سنگین کارگران سازمانگر اعتراضی به اخراج ، دستگیری و زندان و تبعید و از دست دادن کار دائم خویش ، همچنان به دفعات اعتراضات خود را در برابر کارفرما ودفتر مدیریت به نمایش گذاشتند . در این نبرد نابرابر ما شاهد این هستیم که شرکت کشت وصنعت هفت تپه به طور صوری به صورت رانت به اشخاص معلوم الحالی از مابهتران سپاه واگذار کردند . همین حضرات که مدعی هستند که سهام شرکت کشت و صنعت را خریده اند ، کاملا دروغ های بی پایه و وبی اساس تحویل افکار عمومی می دهند. همه اینان نماینده دولت با تفنگ هستند واین در حالیستکه ؛ هنوز سر برگه های شرکت باعنوان شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه سهامی عام می باشد. همین تفنگ بدستان در طلب سود بیشترند ؛ وضعیت فلاکتبار معیشتی این جمعیت تقریباً ۲۵ هزار نفری (با احتساب خانواده هایشان) را نمی بینند ، شبانه و با لشکر جرار خود در سه شنبه سوم مرداد۱۳۹۶ نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم شبانه به خانه های کارگران حمله کرده و ۱۵ نفر را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل می کنند و روز بعد نیز ۵ نفر دیگر را در محل کار بازداشت می کنند. در این میان گزارشات “سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه” که نقش مؤثری در این اعتراضات داشته و اعضای فعال آن دائم مورد تهدید و تعقیب و اجحافات هستند، صحنه نبردی طبقاتی را که به سطح خیابان کشیده شده را به نمایش می گذارد. نبردی نابرابر در یک سو حاکمین و سرمایه دارانی که در سایه حاکمیت تفنگ و سلاح و زندان و بازداشت برای حفظ منافع خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند، و در سوی دیگر کارگران جان به لب رسیده ای که برای کسب حقوق مسلم ، جز ایستادگی و مقاومت استوارانه و پرداختن هزینه های بس سنگین خویش مصممانه ایستاده اند وبا تمام نیرو در برابر هستی خویش از مبارزات مطالباتی شان و حقوق مشروع خود دفاع می کنند.
در این میان چند پرسش ابتدایی در نمایش این نبرد نا برابر مطرح است : چه چیزی ماهها همه بخش های کارگران زحمتکش نیشکر هفت تپه و خانواده های آنان را به مقاومت و ایستادگی و اعتراض سوق می دهد تا بلکه بتوانند ذره ای از حقوق خود را از حلقوم غارتگرانی که شرکت آن ها را تصرف کرده اند بیرون بکشند؟ چرا آنان ها را به خاطر خواست های قانونی و مشروع ، واقعی و انسانی شان سرکوب می کنند. مهاجمان شبانه به خانه ها و سرپناه های کارگران سازمانگر هجوم می برند و پانزده نفر آن ها را از آغوش خانواده های شان بیرون می کشند تا آن ها را با به زندان کشاندن مرعوب سازند و دیگر کارگران را مجبور به سکوت کنند؟
می توان گفت : کارگران نیشکر هفت تپه که چند ماه است حقوق ودستمزدی دریافت نکرده اند و سرمایه داران به اصطلاح خصوصی و در حقیقت وابستگان به قدرت که تنها به دنبال غارت و چپاول این موسسه بزرگ اقتصادی، تعطیلی و به دنبال آن تصاحب زمینهای باارزش این شرکت هستند، (همانند همه خصوصی سازی ها) به نبردی رو یا روی صف کشیده اند و در این صحنه نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضائی به کمک غارتگران و اختلاسگران آمده، دست به بازداشت و سرکوب کارگران میزنند و از سوی دیگر مدیران خصولتی شرکت کشت و صنعت ، با سراسیمه و وحشت بخشی از حقوق و دستمزد عقب افتاده فقط برخی از کارگران را پرداخت می کنند تا بین صفوف متحد کارگران تفرقه ایجاد کنند .تصاحب حدود ۲۴ هزار هکتار زمین‌های بسیار مرغوب به عنوان یکی از بزرگ ترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان، اواخر سال ۹۴ تحت عنوان خصوصی سازی به دو شرکت پوششی “زئوس” و” آریاک” به دو پیمانکار جوان۲۸ و ۳۲ ساله به صورت ۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله با ادعای پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان، زیر ده درصد قیمت واقعی واگذار شد. این که چطور دو پیمانکار گمنام و جوان لرستانی با ادعای۶ میلیارد پیش پرداخت توانستند همه اعتراضات نمایندگان مجلس، مقامات محلی، رسانه ها، کارگران و رقبای بخش خصوصی نسبت به این واگذاری مشکوک را خاموش کنند و نیشکر هفت تپه را به تصرف درآوردند، مدتی در ابهام ماند
اما اکنون براساس اطلاعات موثق دریافتی روشن شده است که شرکت کشت وصنعت هفت تپه به طور صوری به عنوان رانت به ایادی «اقتصاد با تفنگ» داده شده است. این ادعا که سهام شرکت نیشکر خریداری شده کاملا دروغ و بی اساس است. مالکان در واقع کارگزاران «اقتصاد با تفنگ» هستند. در نیشکر هفت تپه، هنوز سر برگه های شرکت باعنوان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، سهامی عام است.می توان با جسارت گفت: همه ادعاهای افرادی نظیر ایوب اسدی، نماینده و سخنگوی سهامداران جدید که برای آرام کردن کارگران ناراضی از عواقب واگذاری نیشکر هفت تپه مطرح شده بود، سراپا دروغ از آب درآمد.
در مقابل کارگران یک پارچه فریاد بر می آورند : شرکت ما را که به «بخش خصوصی» داده اید پس بگیرید و حقوق های عقب مانده و مطالبات بی پاسخ مانده ما را پرداخت کنید! به این خواست واقعی باید صورت مسئله را به شکل روشنی بیان داشت و آن اینکه : نظام جمهوری اسلامی باید :
بر خورد امنیتی با مطالبات به حق کارگران را پایان بخشد – راه حل انسانی پاسخ گویی به مصائب کارگران، پرداخت دسترنج شان است و نه باتوم و زندان و حمله ویورش شبانه ! – کارگران دستگیر شده باید بدون قید و شرط از زندان رها گردند و بر سر کار خود برگرداننده شوند- باید و بایذ آزادی ایجاد تشکل / آزادی حق تجمع و اعتصاب و اعتراض که از بدیهی ترین حقوق نهادینه شده ی کارگران در سراسر جهان است، در نظام اسلامی برای کارگران محترم شمرده شود- همچنین حق داشتن و ایجاد تشکلِ کارگری که مستقل از قدرت و ثروت باشد واز زمره حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه های جهانی است ، برای کارگران ما به رسمیت شناخته شود- در برابر خواست کارگران باید به ساخت و ساز خصوصی سازی که همانا واگذاری و سپردن فرصت ها، ثروت ها و امکانات عمومی جامعه به تعداد اندکی سرمایه دار انگل صفت ، آقا زاده ها ، سپاهی و بسیج است پایان داد. سرمایه ملی یک کشور را نمی توان در طبق اخلاص خصولتی سازی از چنگ کارگران رد آورد و به ثمن بخس به دیگران وا گذاشت . این شیوه واگذاری ها باید یکبار برای همیشه ، متوقف گردد – جای هیچ فعال سیاسی ، کارگر ، کنشکر اجتماعی زندان نیست . با صدای بلند فریاد بر می آوریم : کارگران دستگیر شده ، هفت تپه بی هیچ قید وشرطی باید آزاد شوند و خواسته های آنان باید تامین گردد.
من به سهم خویش در تدقیق این ویژه نامه روزشمارمبارزات هفت تپه ، به همه آنانی می اندیشم که دیروز و امروز و فردا در زندان این نظام اند . همچون : اسماعیل عبدی معلم که او را دوباره ربوده و به زندان برده اند؛ به کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه که هیچ جرمی جز طلب حقوق خود نداشته اند ، به دهها کنشگر اجتماعی ، بهایی ، دراویش ، پیروان ادیان و مذاهب و فعالان ملی کرد ، بلوچ ، آذری ، عرب ، ترکمنی می اندیشم که در بندند . ، به جوانان دانش آموخته فرهیخته دختر و پسر بیکاری که در ازای۳۱۰ هزار تومان در ماه باید بیگاری و به بردگی نوین کار تن بدهند و همین وزیر کار آن را به عنوان دستاورد خود در سفرهای تبلیغاتی جار بزند. به محمد جراحی ، به محسن عمرانی، معلم و فعال صنفی بوشهری که فقط برای حق طلبی و حمایت از اسماعیل عبدیمعلم شناخته شده از اردیبهشت امسال در زندان است. برایم نیک روشن است که تشکل های شبه کارگری نه تنها صدای کارگران ما نیستند بلکه تنها برای توجیه بی صدایی همه نیروی توده ای کارگران ما شکل گرفته اند. کارگران باید خود به میدان بیایند و با قدرت سامان یافته خویش ، این خیل عظیم ضد کارگران را به عقب نشینی وا بدارند . تلاش ورزیم که ثدای کارگران ، صدای بیصدایان باشیم

گزارشات روزشمار نیشکر هفت تپه در این ویژه نامه مجله روزشمار کارگری هفته با عنوان : «مبارزات سریالی کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه »، بیانگر عمق یافتگی بی وقفه این سلسله اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه از منابع گوناگون وبلاگ ها ، سایت ها و شبکه مجازی و اطلاعیه های دریافتی فراهم آمده است.

شما می توانید در آدرس زیر نسخه کامل پی دی اف این مجله را کارگری را در اینجا دریافت کنید و بخوانید.
Vizhe 7 Taphe 29 Juli 2017

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 1 =