به یکی دیگر از سلسله برنامه های پیام مادران صلح دادخواه در پانزدهمین روز از ماه امردادخوش آمدید

پیام مادران صلح دادخواه در آغاز همراه شد بیاد جانباختگان راه آزادى و مبارزین که در تابستان سال ۶٧ به جوخه هاى مرگ سپرده شدند ، جنبش دادخواهى مادران پس از گذشت سالها حاکمیت را در محاصر قرار داده و نشان داده اند که جاى جلاد و شهید عوض نخواهد شد ، از سوى دیگر جنبش چهارشنبه هاى سپید که بانوان همراه با روسرى هاسپید که نشانگر و نماد صلح میباشد که از سوى مردان هم حمایت شده . در ادمه به موارد دیگرى در همین پیوند اشاره شد .توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 + چهارده =