احضار خانواده یک فعال سیاسی به دادگاه انقلاب شهرستان سردشت

بنا به اخبار رسیده عبدالله عبدالله زاده فرزنده حسن مشهور به عبدالله نیژاوه در تاریخ ۴ مرداد ١٣٩۶ به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان سردشت احضار شد .

نامبرده که یک کشاور در شهر نلاس در حومه سردشت مشغول زندگی میباشد به خاطر فعالیت های پسرش اسو عبدالله زاده در طول دو سال گذشته برای چندمین بار احضار و مورد بازجویی جلوی چشم دادستان قرار گرفت

بنا به گزارشات محلی تنها دلیل احضار نامبرده این میباشدکه پسرش طرفدار یکی از احزاب کرد بوده که سال ٢٠١۵ از ایران گریخته و به کشور نروژ پناهنده شده میباشد .

دادستان سردشت خواهان شماره تلفن اسو عبدالله زاده بوده و به پدره نامبرده گفته که برای دیپورت کردن پسرتان از هیچ کار فرو نمیگذاریم
لازم به ذکر است که اسو عبدالله زاده تشکیلات یکی از احزاب کرد ایران بود و در خارج از کشور همچنان مشغول فعالیت های سیاسی و … میباشد .

اسو عبدالله زاده در سال ٢٠١۵ به اثر فشار های شدید نیروهای وابسته به نظام سرانجام مجبور به ترک وطن شد .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 1 =