مجیدمقدم زندانى سیاسى ازروز٢١ مرداد اعلام اعتصاب غذا نمود

به گزارش رادیو فرهنگ ، مجیدمقدم زندانى سیاسى به علت اعتراض به اخلال ایجادکردن دادستانی برای آزادی مشروط دست به اعتصاب غذازد.
درفروردین ماه سال ۹۶ ضابطین مجیدمقدم که قرارگاه ثارالله میباشد باآزادی مشروط وى موافقت کردند ، رییس زندان اوین اقای چهارمحالی نیزحسن رفتاراوراتأییدو با آزادى او موافقت نموده ، اما باگذشت ۴ماه از آن تاریخ “مجید مقدم ” همچنان بلاتکلیف ومنتظرتکمیل پرونده است.
وى همچنین برای اعتراض به خاطرمزاحمت تلفنی به خانواده اش وناراحت ونگران کردن آنها دررابطه باآزادی مشروط وی که مشخص نیست ازسوی چه کسانی میباشدو بی احترامی دادیارویژه زندانیان سیاسی زندان اوین آقای حاج مرادی به خانواده اش دست به اعتصاب غذا زده وتارسیدن به خواسته اش که آزادی بدون قیدوشرط است به اعتصاب خود ادامه میدهد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پانزده + 8 =