پیام مادران صلح دادخواه از رادیو فرهنگ در بیست و دومین روز امرداد

به یکى دیگر از برنامه هاى پیام مادران صلح دادخواه از رادیو فرهنگ خوش آمدید :
برنامه ویژه پیام مادران صلح دادخواه این هفته در بیست و دومین روز از ماه امرداد بیشتر پرداخته شد به یاد قربانیان کشتار شهریور ۶٧ و در اینمورد دلنوشته منصوره بهکیش به یاد مهرانگیز ریاحى یکى از مادران مقاوم که هفته گذشته چشم از جهان بربست و همچنین با یاد جانباختگان شهریور ۶٧ به برنامه ادامه داده شد و یکى دیگر از نوشته هاى بانو شهین مهین که همیشه بنام پسر مبارزم امیر آغاز میشود و سرودگونه میباشد خوانده شد ، از سوى دیگر عدالت برای ایران در مقاله اى افشاگرانه در مورد سیدعلیرضا آوایی که به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شده آورده است که آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد و در شهر دزفول از اعضا هیات مرگ بوده ، توجه شما را به شنیدن پیام مادران صلح این هفته از رادیو فرهنگ جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − سیزده =