خانواده کشته شدگان دهه شصت خواستار اجرای عدالت علیه جمهوری اسلامی هستند

اعضای خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت از سازمان ملل متحد خواسته اند حقایق درباره یکی از هولناک ترین جنایاتی که جمهوری اسلامی علیه مردم خودش انجام داده است را علنی کند.

نشریه دیلی بیست در گزارشی نوشت پنجاه شهروند ایران که عضوی از خانواده شان در اعدام های جمعی دهه شصت کشته شدند، در نامه ای به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشته اند.

این خانواده ها از عاصمه جهانگیر خواسته اند در همکاری با «کار گروه ناپدید شدن اجباری یا ناخواسته» در سازمان ملل متحد در مورد آن چه در آن سال ها رخ داده شفاف سازی کند و جمهوری اسلامی را مجبور کند به انجام این جنایات اذعان کند.

در این نامه درخواست شده عاملان و آمران اعدام های جمعی دهه شصت در دادگاهی علنی محاکمه و به نقض قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر متهم شوند.

نشریه دیلی بیست همچنین نوشت تقریبا سی سال از این رویداد گذشته است و حکومت ایران می خواهد مردم این جنایتی را که مرتکب شده است فراموش کنند. اما خاطرات آن دوره حتی در میان آن هایی که در آن سال متولد نشده بودند تلخ تر و تلخ تر می شود.

منبع : صداى آمریکا

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 4 =