“ما براى دادخواهى آمده ایم ” گفت و شنود رادیو فرهنگ با “شعله پاکروان”

 

امروز در یازدهمین روز از ماه شهریور در گفتگو بودم با خانم شعله پاکروان ، هنرمند با سابقه تئاتر و مادر زنده یاد ریحانه جبارى در مورد انگیزه خروج از کشور و ادامه فعالیتهاى مادرانه ، یاد جانباختگان کشتار شهریور ۶٧ و همچنین یاد ریحانه گرامى داشته شد ، خانم پاکروان به ابعاد گسترده فشار بر خانواده اعدام شدگان و ممانعت همراه با خشونت نیروهاى امنیتى از برگزارى مراسم یاد بود و از تهدید و بازجویى مشخص از خودشان سخن گفتند ، از همین روى فعالیت مادرانه ها با توجه به بازداشت و تهدید مادران بشکل علنى دچار مشکل گردیده ، درادامه گفتگو به زندانیان سیاسى و عقیدتى که در اعتصاب غذا هستند اشاره شد که تعدادى در شرایط وخیم جسمى بسر میبرند و مسئولین همچنان بى توجه به خواسته هاى آنها میباشند ، خانم پاکروان سپس در مورد جنبش دادخواهى، اهداف و انگیزهاى آن توضیح دادند و اینکه مادران هرگز براى گرفتن حق فرزندان خود کوتاه نمى آیند و به مبازره دادخواهى ادامه میدهند، از برگزارى مراسم یاد بود در خاوران و ایستادگى خانواده هاى جانباختگان دهه شصت ورشهریور ۶٧ نامبرده شده و سرانجام اینکه کشور ایران هم اکنون توسط قاتلین رهبرى میشود چه در مقام وزیر و چه نماینده مجلس و در پایان خانم پاکروان تاکید کردند که هنر خود را ابزارى خواهند پنداشت که در خدمت جنبش دادخواهی قرار گیرد ، توجه یاران و دوستان دادخواه را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 + بیست =