نامه اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب به “استفان لوون ” نخست وزیر سوئد

به آقاى استفان لوون نخست وزیر محترم سوئد

جناب آقای نخست وزیر این نامه را درحالی برای شما می نویسیم که سی و هفت روزاز شروع اعتصاب غذای بیش از سی روزنامه نگار، معلم وفعال کارگری که غیر قانونی دستگیر شده اند در زندان گوهر دشت میگذرد و امروز خطرمرگ آنان را تهدید میکند.
جناب نخست وزیر به اطلاعتان میرسانیم :که جرم معلمین و کارگران زندانی درحال مرگ درخواست تشکیل سندیکا و انحادیه های آزاد ومستقل است از همان اتحادیه هائی که شما از رهبریش به مقام نخست وزیری رسیده اید و جرم روزنانه نگاران درحال مرگ آن چیزی است که شما درمقام نخست وزیر سوئد برای حفظ آن قسم یاد کرده اید یعنی آزادی بیان و عقیده.
آقای نخست وزیر چنانچه گفته های ما را نادرست و یا حتی اغراق آمیز می دانید، می توانید صحت آن را از چهار اتحادیه بزرگ سوئد از جمله اتحادیه ای که خود رهبری آن را به دست داشته اید استعلام نمائید.
آقای نخست وزیراتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب از شما درخواست می نماییم ؛ چنانچه به آزادی، برابری و عدالت اجتمائی باور دارید به عنوان یکی از بزرگترین همکاران اقتصادی جمهوری اسلامی خواهان رسیدگی به درخواست این زندانیان و آزادی بدون قید وشرط آنان از زندان بشوید. مردم ایران همچون همیشه ادوار تاریخی خویش ، در فردای آزادی کشور، هیچگاه دوستان و دشمنان خود را فراموش نخواهند کرد.

اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب
دبیراتحادیه
فرخ قهرمانی
پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 − 3 =