هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته بيست و دوم ارديبهشت ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته بيست و دوم ارديبهشت  ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٢٩٠ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر )و در پیوند با...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش شانزدهم داستان ” زنى آهسته گفت...

این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش شانزدهم اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/fv3clxuczutk

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با مهمانان برنامه پیرامون جنبش می تو و فمینیسم

مردان گاها معتقدند که ضایع شدن حقوق زنان، در بسیاری از موارد، از ناآگاهی و یا سوء رفتار خود زنان ناشی می شود. در این برنامه به این موضوع پرداخته ایم و همینطور کمپین...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش پانزدهم داستان ” زنى آهسته گفت...

 این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش پانزدهم اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/enuepkx1cfjh

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته سيزدهم ارديبهشت ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٢٨٩ کارى...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته سيزدهم ارديبهشت  ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٢٨٩ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ششم ارديبهشت ١٤٠٢ ، برنامه صفحه كلاج ٢٨٨ کارى...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ششم ارديبهشت  ١٤٠٢ ،  برنامه صفحه كلاج ٢٨٨ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش چهاردم داستان ” زنى آهسته گفت عشق...

 این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش چهاردم اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/yawhebl618to

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته سي ام فروردين ١٤٠٢

  برنامه صفحه كلاج ٢٨٧ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث هفته گذشته را به شما دوستان گرامى شنونده پیشکش داریم : ويژه برنامه صفحه كلاج تقديم ب...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش سيزدهم داستان ” زنى آهسته گفت عشق “

این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش سيزدهم   اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/fq5xpbsjrxwa

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش دوازدهم داستان ” زنى آهسته گفت عشق “

این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش دوازدهم   اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/qwcc7rewbtmp

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته بيست و دوم فروردين ١٤٠٢ ، ويژه برنامه صفحه كلاج...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته بيست و دوم فروردين ١٤٠٢ ،  ويژه برنامه صفحه كلاج ٢٨٦ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در...

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با مهمانان برنامه درباره فمینیسم و برتری خواهی جنسیتی زنان

در این برنامه که در ادامه برنامه 8 مارس، روز جهانی زن، تهیه شده است، به یک سوال مهم پاسخ می دهیم : آیا فمینیسم به دنبال سلطه زنان بر مردان است؟  مهمانان برنامه:  هرمینه هورداد...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته شانزدهم فروردين ١٤٠٢ ، ويژه برنامه نوروزي صفحه كلاج ٢٨٥

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته شانزدهم فروردين ١٤٠٢ ،  ويژه برنامه نوروزي صفحه كلاج ٢٨٥ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش يازدهم داستان ” زنى آهسته گفت عشق “

این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش يازدهم  اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/cbainmbhrxnv

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیو فرهنگ با مهمانان برنامه پیرامون “تقابل اسلام، زنان و مدرنیته در دوران معاصر ایران، ترکیه و...

در این برنامه تاریخ صد ساله سه کشور ایران، ترکیه و افغانستان را بررسی می کنیم و به رویکرد سه حکومت ایران رضا شاه پهلوی ، ترکیه ی آتاتورک و افغانستان امان الله شاه...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش دهم داستان ” زنى آهسته گفت عشق “

 این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش دهم اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/q3kxwqmbbshl

گفت و گوی رامین صابری جعفری از رادیوفرهنگ با مهمانان برنامه پیرامون نقش نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی در حقوق زنان

در این برنامه به سوالات مخاطبان درباره مشکلات فمینیسم با نظام سرمایه داری پاسخ داده و درباره این موضوع که آیا نظام های سوسیالیستی توانسته اند حقوق زنان را محقق کنند یا خیر نیز...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ششم فروردين ١٤٠٢ ، ويژه برنامه نوروزي صفحه كلاج ٢٨٤...

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته ششم فروردين ١٤٠٢ ،  ويژه برنامه نوروزي صفحه كلاج ٢٨٤ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند...

داستان خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا میترا درویشیان، این هفته بخش نهم داستان ” زنى آهسته گفت عشق...

این هفته  داستان بلند  ” زنى آهسته گفت عشق ” را كه نوشته میترا درویشیان میباشد بخش نهم اين داستان را پیشکش شما دوستان گرامى داریم و  با هم میشنویم https://soundcloud.com/radiofarhang/2flf8vyrngo6

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته اول فروردين ١٤٠٢ ، ويژه برنامه نوروزي

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز و فیلمساز ، این هفته اول فروردين ١٤٠٢ ،  ويژه برنامه نوروزي صفحه كلاج ٢٨٣ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند...