اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران

اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران پیرامون : محمد جراحی کارگر مبارزاز مان ما رفت ؛ به مناسبت ۵ اکتبر روز جهانی معلم و اعتراضات معلمان در سراسر کشور ، جان رضا شهابی در خطر است ، وضعیت زنان دستفروش در مترو، هفت تپه و احضار ها و نامه یک فعال هفت تپه با عنوان از “هفت تپه چه خبر”؟ ،سعید مرتضوی و پرونده تامین اجتماعی؛ احضار ها در کردستان ، برخی اعتراضات کارگری پیرامون حقوق های معوقه ، میزگرد نقد و بررسی طرح ضد انسانی ساماندهی حقوق کودکان خیابانی وزارت کار و نقد آن به همت ” انجمن اندیشه و قلم” در تهران، جان رضا شهابی برپایه ملاقات و اطلاع همسرش با او در خطر است ، روزسه شنبه ۱۰ اکتبر روز نفی اعدام در سراسر جهان ، پژواک صدای بی صدایان باشیم. با هم به پای این گفتگو بنشینیم !

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × یک =