سلسله گفتارهاى گذار به دمکراسى از رادیو فرهنگ ، همراه با رضا بدیعى و حمید کوثرى

سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى” که هر هفته همراه با رضا بدیعى کنشگرسیاسى و فعال حقوق بشرى هستیم و میهمان این هفته” حمید کوثرى” متخصص در اقتصاد و فلسفه و فعال سیاسی در این گفتگو نخست آشنا میشویم با سابقه مبارزانى آقاى کوثرى در راه دادخواهى و دمکراسى و سپس ادامه گفتگو حول موانع جدى که هم اکنون با حاکمیت اسلامى با آن مواجه هستیم و راه برون رفت از آن از دیدگاه ایشان مورد اشاره قرار گرفته شده است ، توجه شما را به شنیدن آن جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 + سیزده =