گفت و شنود رادیو فرهنگ با “على سعیدى” فعال دراویش گنابادى در مورد حکم حبس ابد براى” محمدعلى شمشیرزن”

امروز در گفتگو بودیم با علی سعیدی روزنامه نگار و فعال دراویش گنابادی در مورد حکم حبس ابد یک درویش گنابادی “محمد علی شمشیر زن “و از وضعیت اخیر ایشان جویا شدیم و علل دستگیری ایشان که چرا حاکمیت در برخورد با دگر اندیشان به احکام ناعادلانه دست میزند ، در این گفتگو با اتهامات واهى به دراویش و تبعید به زندان بندرعباس آقاى شمشیرزن آگاه خواهیم شد و اینکه بطور کل اینگونه رفتار حکومت چه عواقبی را در بر خواهد داشت،
نقض آشکار و دائمى حقوق بشر از سوى حاکمیت اسلامى بر دگر اندیشان را محکوم میکنیم ، توجه شما را به این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست − چهارده =