پیام مادران صلح دادخواه از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا” مهناز باقرى”

بادرود خدمت شما هموطنان، اقای اوحدى و سایر یاران در رادیو فرهنگ ، امروز به آخرین بخش از سلسله برنامه های پیام مادران صلح دادخواه رسیدیم:
نزدیک به دوسال از فعالیت افتخار امیز با رادیو فرهنگ به سرپرستى سعید اوحدی در برنامه پیام مادران صلح دادخواه گذشت و آخرین برنامه این سلسله برنامه را خدمت شما هموطنان تقدیم می نمائیم. ما در برنامه اول خود هدف خود را چنین اعلام نمودیم:
هدف از این برنامه ها پرداختن به مادرانی است که فرزندان آنان به طور کل به علت فعالیت هاو اعتقاداتشان بر اثر خشونت حکومتی یا جان خود را از دست داده اند و یا مورد اذیت و آزار قرار گرفته و یا آسیب روحی روانی دیده اند و یا اینکه فرزندان آنان را ربوده و به قتل رساندند
که به اصطلاح می گویم مفقود شده اند. این برنامه همچنین اخبار مواردی که خود این مادران و خانواده های زندانیان سیاسی عقیدتی مورد خشونت قرار میگرد نیز می پردازد طی حوادث دلخراش اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ با جریان خودجوشی به نام مادران داغدار آشنا شدم و به عنوان حامی مادران از سال ۱۳۸۸ شروع بکار کردم! در مسیر فعالیت هایم این حرکت نظرم رو جلب کرد و به آن به صورت کارشناسانه و تحقیقی نگاه کردم.
ما معتقدیم در این ۸۷ برنامه توانسته صدای مادرانه ها، مادران خاوران، مادران پارک لاله مادران صلح، مادران آشتی، مادران دربند، مادران مقاومت، مادران آزاد و قیام باشیم. از آنجا که هنوز حکومتی ددمنش و مردم آزار بر سر مسند قدرت است نیاز چنین برنامه هایی همچنان وجود دارد و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور رادیو فرهنگ با برنامه با همین محتوا تهیه و خدمت شما هموطنان ارایه دهد. ما کارمان رابا نام مادرانه ها و دادخواهی آغاز، با گفتمانی صلح طلبانه و حق طلبانه آن را ادامه داده و با نام پر آوازه ایران وطن عزیزمان برنامه را به پایان می رسانیم. پاینده ایران عزیز

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 + هفده =