سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى”

سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى” که هر هفته همراه با رضا بدیعى کنشگرسیاسى و فعال حقوق بشرى آنرا ادامه میدهیم ، میهمان این هفته ” سپهرداد گرگین ” شاعر ، پژوهشگر و فعال سیاسى میباشد که در مورد مفهوم آزادى و گذار از حاکمیت اسلامى به دمکراسى براى شنوندگان سخن گفته اند، در این گفتگو سپهرداد گرگین از مشکلات جامعه امروزى و همچنین مفهوم سوسیال دمکراسى و تفاوت کمونیسم کارگرى با کومونیسم انسانی و اهداف آن براى شنوندگان سخن گفتند، توجه شما را به شنیدن این گفتگوها جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

16 − 13 =