اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران

اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران پیرامون :آزادی محمود صالحی و خوشحالی همه مدافعان نیروی رنج و کار، ادامه زندان رضا شهابی و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی و سایر زندانیان سیاسی؛ نامه چهارتن اززندان گوهردشت رجایی شهرو همدردی با مردم زلزله زده کرمانشاهان، بحران آب در استان خراسان ، مسئله گرانی نان و شورش و اعتراض مردم در جای جای کشور و چرایی عقب نشینی دولت و …. با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 − 5 =