آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ در دهمین روز دیما ویژه خیزش سترگ مردم ایران براى رسیدن به آزادى

درودى به بلنداى آسمان و گرماى خورشید ، در دهمین روز از ماه دى چون هر یکشنبه مهرشید ایرانى از ساعت ١٣تا١٨ رادیو فرهنگ صداى مهر و دوستى در کنار شنوندگان ارجمند با برنامه هاى ویژه داده شده در انعکاس اخبار اعتراضات مردمى بودیم ، رساندن صداى معترضین و آزادیخواهان در طول برنامه پنج ساعته این هفته از وضایف جارى رادیو فرهنگ میباشد و در همین راستا گفتگوهاى این هفته با : هاشم خواستار ، شعله پاکروان ، جواد لعل محمدى ، على سعیدى و یاسر صحرا کار میباشد و همچنین پیام جعفر عظیم زاده ، حشمت طبرزدى و محمد نوریزاد به آگاهى دوستان رسانده شد . همراه ما باشید ، امروز آخرین برنامه رادیو فرهنگ در سال جارى میلادى میباشد و کارکنان رادیو فرهنگ پیشاپیش شب بلدا و سال ٢٠١٨ را به شما یاران و شنوندگان گرامى شادباش میگوید و به امید دیدار در سال آینده مسیحى و پیروزى مردم ایران در جنبش دادخواهى و رسیدن به آزادى

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

16 − هشت =